ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Uchwały

Filtr listy informacji

  • Data publikacji
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 1
Data podjęcia
2020-02-04
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań publicznych samorządu gminy w 2020 roku przez organizacje działające w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz ochrony i promocji zdrowia.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.7.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 2
Data podjęcia
2020-01-16
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 rok (Kierownik Urzędu)
Tytuł aktu
zmieniające zarządzenie Nr RO.120.38.2018 Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2019-2021
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 120.1.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 3
Data podjęcia
2020-01-31
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.6.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 4
Data podjęcia
2020-01-30
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia na 2020 r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez podmioty oraz formy i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.5.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 5
Data podjęcia
2020-01-24
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach i do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Stare Kurowo.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.4.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 6
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050 Zarządzenie Nr 0050.13.2014 Wójta Gminy Stare Kurowo z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu przyznania dofinansowania do zadań związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo"
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.3.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 7
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.2.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 8
Data podjęcia
2020-01-07
Grupa tematyczna
Zarządzenia Wójta Gminy 2020 rok (Organ Gminy)
Tytuł aktu
w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Nr aktu prawnego
Zarządzenie Nr 0050.1.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 9
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2020 rok
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia na 2020r. planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłaty za kształcenie pobierane przez podmioty oraz formy i specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XV.82.2020
Status
Obowiązujący
Lp: 10
Data podjęcia
2020-01-21
Grupa tematyczna
Uchwały Rady Gminy Stare Kurowo 2020 rok
Tytuł aktu
w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego.
Nr aktu prawnego
Uchwała Nr XV.81.2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji