ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2020-01-07

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:00:21 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Oświadczenie o wysokości sprzedaży napojów alkoholowych w 2019 roku Sylwia Ambrożuk
09:11:56 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania (powyżej 10), iż na podstawie art. 77 ust 1. pkt 1, 77 ust 1. pkt 4, 77 ust 1. pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwrócono się pismem z dnia 07.01.2020 r. do Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie i wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gniazd technologicznych na bazie pieca typu PCWg-08/25 oraz pieca typu PCWe-08/25 oraz instalacji nowej linii cynkowania ogniowego”, planowanego na działce o nr 532/7 w obrębie ewidencyjnym Stare Kurowo. Sylwia Ambrożuk
09:11:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o zawiadomieniu stron postępowania (powyżej 10), iż na podstawie art. 77 ust 1. pkt 1, 77 ust 1. pkt 4, 77 ust 1. pkt 2, art. 78 ust. 1 pkt 2 oraz art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), zwrócono się pismem z dnia 07.01.2020 r. do Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy, a także do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie i wydanie opinii w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gniazd technologicznych na bazie pieca typu PCWg-08/25 oraz pieca typu PCWe-08/25 oraz instalacji nowej linii cynkowania ogniowego”, planowanego na działce o nr 532/7 w obrębie ewidencyjnym Stare Kurowo. Sylwia Ambrożuk

Zmiany z dnia: 2020-01-03

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:38:02 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Zarządzenie Nr 120.31.2019 Sylwia Ambrożuk
12:37:52 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Zarządzenie Nr 120.31.2019 Sylwia Ambrożuk
12:26:07 Upublicznienie elementu Akty prawne - akt prawny Zarządzenie Nr 120.30.2019 Sylwia Ambrożuk
12:25:55 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Zarządzenie Nr 120.30.2019 Sylwia Ambrożuk
12:21:57 Dodanie elementu Akty prawne - załącznik Zarządzenie Nr 120.30.2019 Sylwia Ambrożuk
09:36:21 Upublicznienie elementu informacja Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gniazd technologicznych na bazie pieca typu PCWg-08/25 oraz pieca typu PCWe-08/25 oraz instalacji nowej linii cynkowania ogniowego”, planowanego na działce o nr 532/7 w obrębie ewidencyjnym Stare Kurowo. Sylwia Ambrożuk
09:36:15 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Modernizacja gniazd technologicznych na bazie pieca typu PCWg-08/25 oraz pieca typu PCWe-08/25 oraz instalacji nowej linii cynkowania ogniowego”, planowanego na działce o nr 532/7 w obrębie ewidencyjnym Stare Kurowo. Sylwia Ambrożuk

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony