Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Aktualności 54007
Ogłoszenia o pracy 52209
Aktualne 12476
W toku 21656
Wyniki 40356
Zamówienia publiczne 65532
Aktualne 93991
W toku 12780
Wyniki 25443
Archiwalne 19070
Wyniki innych postępowań 14233
Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2018 943
Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2019 302
Plan postępowań o udzielenie zamówień rok 2020 44
Przetargi 65187
Zapytania ofertowe 252
Sprawy petentów 2288
Akty prawne - Zarządzenia, Uchwały (szukać według grupy tematycznej) 123278
Zarządzenia Wójta Gminy (Organ Gminy) 2012 rok 275
Zarządzenia Wójta Gminy (Organ Gminy) 2011 rok 367
Zarządzenia Wójta Gminy (Kierownik Urzędu) 2012 rok 344
Zarządzenia Wójta Gminy (Kierownik Urzędu) 2011 rok 242
Uchwały 22026
Rejestr informacji o środowisku 8540
Ochrona środowiska 439
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo 379
Oświadczenia majątkowe 118780
Budżet 28615
Urząd Gminy 7637
Dane 1782
Godziny urzędowania 2088
Organizacja Urzędu 2972
Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków 2025
Informacje o sesjach i komisjach Rady Gminy 12417
Test administratora 1289
Raport o stanie Gminy Stare Kurowo 321
Co i jak załatwić 10179
Wydziały 4014
Sprawy 5224
Organy 3270
Wójt Gminy 1975
Sołectwa 2963
Referaty 1611
Komisje 1455
Rada Gminy Stare Kurowo 1215
Skład Radnych Gminy Stare Kurowo 232
Skład Komisji Stałych Rady Gminy Stare Kurowo 152
Interpelacje i zapytania 1189
Sesje Rady Gminy 674
Plan pracy Komisji stałych Rady Gminy Stare Kurowo 302
Nieobecności radnych Rady Gminy Stare Kurowo na Sesjach i Komisjach oraz aktywność w zakresie zapytań i interpelacji 117
Protokoły Komisji Rewizyjnej 244
Prawo lokalne 16
Statut 7064
Protokoły z sesji Rady Gminy 1336
Program usuwania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo 1309
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy 1386
Struktura Organizacyjna Urzędu Gminy 1344
Podatki i opłaty 2060
Projekt uchwały Rady Gminy Stare Kurowo w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 1392
Przetargi zakończone 6893
Przetargi aktualne 74720
Informacje 4321
Jednostki organizacyjne 1853
Spółki prawa handlowego 1334
Budżet 1392
Rejestry i ewidencje 983
Protokoły z sesji Rady Gminy St. Kurowo 25315
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1769
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 1343
Elektroniczna Skrzynka Podawcza OPS 1393
Akty Prawa Miejscowego Gminy Stare Kurowo 3366
Obwieszczenia inne 38427
Oświata 3256
Informacje 1260
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 1713
Wybory Samorządowe 2014 10114
Referendum 2015 3908
Wybory Prezydenta RP 2015 3704
Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 554
Wybory Samorządowe 2018 3208
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 111
Wzory dokumentów - wnioski do pobrania 30703
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 518
IMiGW - OSTRZEŻENIA NIEBEZPIECZNYCH ZJAWISK METEOROLOGICZNYCH 2800
Gminna Biblioteka Publiczna 19

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 123075
Redakcja biuletynu 1721
Mapa serwisu 1475
Statystyki 1601
Kanały RSS 1253
Kontakt 14034