ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Stare Kurowo
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2019-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-31 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowe Kurowo - Osada Smolarz
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 192.7 KiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 292.8 KiB)
 • Załącznik nr 4 do SIWZ - Projekt umowy (PDF, 246.7 KiB)
 • Załącznik 1a - TER wodociąg Smolarz (XLSX, 12.4 KiB)
 • Pozwolenie na budowę Nowe Kurowo - Osada Smolarz (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (PDF, 1.7 MiB)
 • BIOZ (PDF, 2 MiB)
 • P. b o t (PDF, 145.4 KiB)
 • P. b s t (PDF, 1.2 MiB)
 • r 1 (PDF, 2.4 MiB)
 • r 2 1 (PDF, 3.8 MiB)
 • r 2 2 (PDF, 3.4 MiB)
 • r 2 3 (PDF, 3.7 MiB)
 • r 2 4 (PDF, 398.6 KiB)
 • r 2 5 (PDF, 406.3 KiB)
 • r 2 6 (PDF, 408.7 KiB)
 • r 2 7 (PDF, 300 KiB)
 • r 2 8 (PDF, 121.8 KiB)
 • r 3 1 (PDF, 735.7 KiB)
 • r 3 2 (PDF, 963.7 KiB)
 • r 3 3 (PDF, 1.2 MiB)
 • r 4 1 (PDF, 700.4 KiB)
 • r 4 2 (PDF, 128.4 KiB)
 • r 4 3 (PDF, 132.2 KiB)
 • r 5 0 (PDF, 142.2 KiB)
 • r 5 1 (PDF, 150 KiB)
 • r 5 2 (PDF, 148.4 KiB)
 • r 5 3 (PDF, 164.5 KiB)
 • z p b (PDF, 16.3 KiB)
 • spec. techn. (PDF, 1.8 MiB)
 • anr 1 (PDF, 469 KiB)
 • anr 2 (PDF, 1.5 MiB)
 • dec. gm. (PDF, 963.1 KiB)
 • Nowe Kurowo 40 (PDF, 647.1 KiB)
 • Nowe Kurowo 43 (PDF, 578.7 KiB)
 • Nowe Kurowo 44 (PDF, 1.2 MiB)
 • Nowe Kurowo 44a (PDF, 693.3 KiB)
 • Nowe Kurowo 45 (PDF, 551.9 KiB)
 • Nowe Kurowo 46 (PDF, 558.6 KiB)
 • Nowe Kurowo 47 (PDF, 533.5 KiB)
 • PGK Stare Kurowo (PDF, 378.7 KiB)
 • protokół ZUD (PDF, 2.7 MiB)
 • Warunki PGK (PDF, 2.4 MiB)
 • Warunki PGK ZG (PDF, 1.5 MiB)
 • Wsp. w. Nowe Kurowo Smolarz sieć (PDF, 27.6 KiB)
 • Wsp. w. Nowe Kurowo Smolarz przyłącza (PDF, 27.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania w zakresie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. (PDF, 271.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania w zakresie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. (PDF, 284.5 KiB)
 • Załącznik Nr 1 do SIWZ (DOCX, 17.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 231.7 KiB)
 • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ (DOC, 50.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - korekta (PDF, 232.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wykluczeniu z postępowania (PDF, 213.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 356.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2019-08-13
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-23 11:45:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe: składanie oferty cenowej na zadanie " Przewóz uczniów do szkół w Gminie Stare Kurowo od 2 września do 31 grudnia 2019".
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe: składanie oferty cenowej na zadanie " Przewóz uczniów do szkół w Gminie Stare Kurowo od 2 września do 31 grudnia 2019". (DOCX, 179.5 KiB)
 • Załącznik nr 6 - wzór umowy (DOC, 85 KiB)
 • Oferta i załączniki nr 1-5 2019 (DOCX, 32.4 KiB)
 • KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH (DOCX, 14 KiB)
 • Unieważnienie - Usługi dowozu dzieci do szkół w Gminie Stare Kurowo w roku szkolnym 2019/2020 do 31 grudnia 2019 r. (PDF, 103.5 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2019-07-18
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-02 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Kurowo”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik Nr 1 Formularz ofertowy (DOCX, 33.4 KiB)
 • Załączniki od nr 2 do nr 5 (DOCX, 17.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 202.1 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2019-07-15
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-29 09:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z przedszkola oraz uczniów szkół z terenu Gminy Stare Kurowo w roku szkolnym 2019/2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu - Przygotowanie i dowóz posiłków dla dzieci z przedszkola oraz uczniów szkół z terenu Gminy Stare Kurowo w roku szkolnym 2019/2020 (PDF, 3 MiB)
 • SIWZ wraz z załącznikami (PDF, 5.9 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 158.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 290.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2019-06-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-01 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Kurowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 559627-N-2019 z dnia 11-06-2019 r. (PDF, 7.5 MiB)
 • SIWZ (DOCX, 429 KiB)
 • Gok Stare Kurow_04 przekrój A-A 3 Model (PDF, 72.7 KiB)
 • Gok Stare Kurowo 08 elewacja wschodnia 2 Model (PDF, 102.4 KiB)
 • Gok Stare Kurowo 07 elewacja zachodnia 2 Model (PDF, 90.2 KiB)
 • GOK Stare Kurowo - 09 elewacja północna (PDF, 107 KiB)
 • GOK Stare Kurowo 10 elewacja południowa 2 Model (PDF, 96.7 KiB)
 • Opis - Projekt Budowlany (PDF, 1.4 MiB)
 • Specyfikacja techniczna - GOK Stare Kurowo część II (PDF, 429.1 KiB)
 • Układ pomieszczeń (PDF, 369.9 KiB)
 • Zestawienie stolarki - A15 (PDF, 285.5 KiB)
 • CO Kurowo GOK Model (PDF, 79.6 KiB)
 • Opis - Projekt branży sanitarnej (PDF, 968.9 KiB)
 • specyfikacja techniczna - instalacje sanitarne (PDF, 268.5 KiB)
 • Wentylatory zmiana ost. (PDF, 6.4 MiB)
 • Wod-kan i wentylacja (PDF, 251.1 KiB)
 • Opis - projekt branży elektryczny (PDF, 1.3 MiB)
 • Oświadczenie projektanta i uprawnienia Jacek Hajdasz (PDF, 736.5 KiB)
 • Oświadczenie sprawdzającego i uprawnienia Edward Wrzosek (PDF, 768.1 KiB)
 • Projekt Budowlany Elektryczny GOK w Starym Kurowie (PDF, 1.6 MiB)
 • Rysunek E-1 i E-2 (PDF, 1000.4 KiB)
 • Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (PDF, 2.3 MiB)
 • kosztorys ślepy i przedmiar branża budowlana (PDF, 1.2 MiB)
 • kosztorys ślepy i przedmiar branża elektryczna (PDF, 44.4 KiB)
 • Kosztorys ślepy i przedmiar branża sanitarna (PDF, 278.1 KiB)
 • pozwolenia na budowę (PDF, 505.7 KiB)
 • Odpowiedź na zapytanie z dnia 21-06-2019 r. : " Czy w zakresie wykonawcy jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w PINB w imieniu zamawiającego?" (PDF, 85.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 189.4 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 229.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2019-03-07
Termin składania ofert / wniosków
2019-03-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie. Postępowanie 5
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 521619-N-2019 (DOCX, 33.3 KiB)
 • SIWZ - TOM I IDW (DOC, 232.5 KiB)
 • SIWZ - TOM II Umowa (DOCX, 54.3 KiB)
 • SIWZ - TOM III. OPZ (DOCX, 25.9 KiB)
 • Załącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik 2 - Oświadczenie Wykonawcy (DOC, 32.5 KiB)
 • Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik 4 - wykaz robót (DOC, 40 KiB)
 • Załącznik 5 - udostępnienie zasobów (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik 6 grupa kapitałowa (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Opis techniczny str. 1-10 (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Opis techniczny str. 11 (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Opis techniczny str. 12-29-compressed-1 (PDF, 3.4 MiB)
 • Załączmik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-1 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-2 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - wykaz urządzen (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-3 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-4 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. K-5 (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-6 - K-15 (PDF, 7.1 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. K-16 (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-17 (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-18 - S-1 (PDF, 6.6 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. S-2 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia-Rys. S-3 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. S-4 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. S-5 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. S-6 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ -PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - inst. elektryczna str. 1-14 (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - inst. elektryczna str. 15-37 (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rysunki - instalacja elektryczna E-1 - E-7 (PDF, 4.8 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rysunki - instalacja elektryczna E-8 (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rysunki - instalacja elektryczna E-9 - E-13 (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik 3 do OPZ - STWiOR Oczyszczalnia sciekow str. 1-59-compressed (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik 3 do OPZ - STWiOR Oczyszczalnia sciekow str. 60-107 (PDF, 7.3 MiB)
 • Załącznik 4 do OPZ - Przedmiar Oczyszczalnia (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik 4 do OPZ - Przedmiar roboty elektryczne (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik 5 do OPZ - Oswiadczenie projektanta branza elektryczna (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik 5 do OPZ -Oswiadczenie projektanta (PDF, 814.5 KiB)
 • Załącznik 5 do OPZ Decyzja pozwolenie na budowe (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik 5 do OPZ - Decyzja przeniesienie pozwolenia na budowe (PDF, 669.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ z poprzedniego postępowania (PDF, 924.8 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ (PDF, 457.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 584.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. (PDF, 823.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2018-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-01-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie. Postępowanie 4
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 663295 (DOCX, 26.6 KiB)
 • SIWZ - TOM I IDW (DOC, 238.5 KiB)
 • SIWZ - TOM II Umowa (DOCX, 54.7 KiB)
 • SIWZ - TOM III. OPZp (DOCX, 28.5 KiB)
 • Zalącznik 1 do SIWZ - Formularz oferty (DOC, 60 KiB)
 • Zalącznik 2 - Oświadczenie Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy (DOC, 35 KiB)
 • Załącznik 4 - wykaz robót (DOC, 40.5 KiB)
 • Załącznik 5 - Udostępnienie zasobów (DOCX, 18.2 KiB)
 • Załącznik 6 - Grupa kapitałowa (DOCX, 18.3 KiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Opis techniczny str. 1-10 (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Opis techniczny str. 11 (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Opis techniczny str. 12-29 (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-1 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-2 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - wykaz urządzeń (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-3 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. K - 4 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. K - 5 (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. K- 6 K-15 (PDF, 7.1 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. K- 16 (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. K- 17 (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. K- 18 S-1 (PDF, 6.6 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. S-2 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. S-3 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. S-4 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. S-5 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rys. S-6 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - inst. elektryczna str. 1-14 (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - inst. elektryczna str. 15-37 (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rysunki - instalacja elektryczna E-1 E-7 (PDF, 4.8 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - Projekt techniczny Oczyszczalnia - Rysunki - instalacja elektryczna E-8 (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rysunki - instalacja elektryczna E-9 - E-13 (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik 3 do OPZ - STWiOR Oczyszczalnia ścieków str. 1-59 (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik 3 do OPZ - STWiOR Oczyszczalnia ścieków str. 60-107 (PDF, 7.3 MiB)
 • Załącznik 4 do OPZ - Przedmiar Oczyszczalnia (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik 4 do OPZ - Przedmiar roboty elektryczne (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik 5 do OPZ - Oświadczenie projektanta branża elektryczna (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik 5 do OPZ -Oświadczenie projektanta (PDF, 814.5 KiB)
 • Załącznik 5 do OPZ Decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik 5 do OPZ - Decyzja przeniesienie pozwolenia na budowę (PDF, 669.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 422.8 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (PDF, 536.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2018-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Kurowie. Postępowanie 3
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu nr 631703.docx (DOCX, 27.1 KiB)
 • SIWZ - TOM I IDW (DOC, 233.5 KiB)
 • SIWZ - TOM II Projekt umowy (DOCX, 57.7 KiB)
 • SIWZ - TOM III. OPZ (DOCX, 33 KiB)
 • Zalacznik 1 do SIWZ - formularz oferty (DOC, 60.5 KiB)
 • Załącznik 2 - Oświadczenie Wykonawcy (DOC, 33 KiB)
 • Załącznik 3 - Oświadczenie Wykonawcy (DOC, 32 KiB)
 • Załącznik 4 - Wykaz robót (DOC, 39.5 KiB)
 • Załącznik 5 - Udostępnienie zasobów (DOCX, 22.4 KiB)
 • Załącznik 6 - Grupa kapitałowa (DOCX, 20.8 KiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Opis techniczny str. 1-10 (PDF, 5 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Opis techniczny str. 11 (PDF, 7.5 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Opis techniczny str. 12-29 (PDF, 3.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-1 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-2 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - wykaz urządzeń (PDF, 2.5 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. K-3 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. K-4 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. K-5 (PDF, 2.8 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. K-6 - K-15 (PDF, 7.1 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. K-16 (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. K-17 (PDF, 2 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rys. K-18 - S-1 (PDF, 6.6 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. S-2 (PDF, 2.4 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia-Rys. S-3 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. S-4 (PDF, 1.7 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. S-5 (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik 1 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia -Rys. S-6 (PDF, 2.1 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - inst. elektryczna str. 1-14 (PDF, 3.1 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - inst. elektryczna str. 15-37 (PDF, 2.2 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rysunki - instalacja elektryczna E-1 - E-7 (PDF, 4.8 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rysunki - instalacja elektryczna E-8 (PDF, 3.5 MiB)
 • Załącznik 2 do OPZ - PROJEKT techniczny Oczyszczalnia - Rysunki - instalacja elektryczna E-9 - E-13 (PDF, 2.9 MiB)
 • Załącznik 3 do OPZ - STWiOR Oczyszczalnia ścieków str. 1-59 (PDF, 1.9 MiB)
 • Załącznik 3 do OPZ - STWiOR Oczyszczalnia ścieków str. 60-107 (PDF, 7.3 MiB)
 • Załącznik 4 do OPZ - Przedmiar Oczyszczalnia (PDF, 4.9 MiB)
 • Załącznik 4 do OPZ - Przedmiar roboty elektryczne (PDF, 2.3 MiB)
 • Załącznik 5 do OPZ - Oświadczenie projektanta branża elektryczna (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik 5 do OPZ -Oświadczenie projektanta (PDF, 814.5 KiB)
 • Załącznik 5 do OPZ Decyzja pozwolenie na budowę (PDF, 1.1 MiB)
 • Załącznik 5 do OPZ - Decyzja przeniesienie pozwolenia na budowę (PDF, 669.6 KiB)
 • Wyjaśnienie treści SIWZ z poprzedniego postępowania (PDF, 924.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 309.1 KiB)
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego (PDF, 471.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2018-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-14 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty zajęć z doradcą zawodowym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty zajęć z doradcą zawodowym (DOC, 43 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 12.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2018-09-07
Termin składania ofert / wniosków
2018-09-14 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty zajęć z psychologiem
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zapytanie ofertowe na przedstawienie oferty zajęć z psychologiem (DOC, 46.5 KiB)
 • INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (DOCX, 12.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji