ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydziały i referaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydziały i referaty Urzędu Miejskiego w Szprotawie

Akapit nr 1 - brak tytułu

SEKRETARIAT
Katarzyna Łętek- Sołtysiak
tel. +48 68 376 25 11,
 
SKARBNIK GMINY
Skarbnik Gminy - Jadwiga Nowak
 tel. +48 68 376 07 91,
 
Z-ca Skarbnika Katarzyna Dziedzic
biuro nr 13 (I piętro), tel. 68 376 07 88,
 
REFERAT FINANSOWY
 
Referat realizuje zadania z zakresu:
 •     księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Justyna Rajewska, biuro nr 11b (I piętro), tel. 68 376 07 83,
 •     księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Donata Dziamba-Rzeszutek, biuro nr 11b (I piętro), tel. 68 376 0 82,
 •     księgowości budżetowej i pozabudżetowej – Sylwia Brojanowska, biuro nr 11c (I piętro), tel. 68 376 07 89,
 •     księgowości innych należności i dochodów budżetu gminy – Wioletta Mita, biuro nr 11c (I piętro), tel. 68 376 05 82,
 •     środków trwałych i podatku VAT – Anna Dżumbelak, biuro nr 11c (I piętro), tel. 68 376 05 82,
 •     wymiaru podatków – Marta Jeziorska, biuro nr 12 (I piętro), tel. 68 376 07 87,
 •     wymiaru podatków lokalnych – Wioleta Sykuła, 12 (I piętro), tel. 68 376 07 90,
 •     księgowości podatkowej – Katarzyna Makuch, biuro nr 11 (I piętro), tel. 68 376 07 82,
 •     księgowości podatkowej – Agata Śliwińska, biuro nr 11 (I piętro), tel. 68 376 07 82,
 •     windykacji – Iwona Filipowicz, biuro nr 11 (I piętro), tel. 68 376 07 84,
 •     naliczania płac pracowników Urzędu Miejskiego – Wanda Hałabura, biuro nr 2 (parter), tel. 68 376 07 69,
 •     naliczania płac pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych – Barbara Królak, biuro nr 2 (parter), tel. 68 376 07 69,
 •     planowania budżetu, analizy finansowej i sprawozdawczości – Beata Sztojko, biuro nr 2 (parter), tel. 68 376 07 98,
 •     obsługi kasowej – Sylwia Dubińska, Biuro Obsługi Klienta - Kasa, tel. 68 376 38 13,
 •     wymiaru opłaty zagospodarowania odpadami komunalnymi – Barbara Malicka, biuro nr 2 (parter), tel. 68 376 07 85,
 •     księgowości opłat odpadami komunalnymi – Judyta Szczudło, biuro nr 2 (parter), tel. 68 376 07 85,
 
SEKRETARZ GMINY
Sekretarz Gminy - Sylwester Chocholski
 tel. +48 68 376 22 36,
 
REFERAT ADMINISTRACYJNO-ORGANIZACYJNY
 
Kierownik - Małgorzata Pachurka
tel. +48 68 376 07 74,
 
Realizuje zadania z zakresu:
 •     obsługi sekretariatu – Katarzyna Łętek-Sołtysiak, biuro nr 6 (I piętro), tel. 68 376 25 11,
 •     spraw organizacyjnych – Beata Radziszowska, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 77,
 •     administracyjno-gospodarczego – Ewa Chomiak, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 54,
 •     obsługi kadrowej – Maria Chramęga, biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 86,
 •     obsługi rady – Małgorzata Pachurka - biuro nr 21 (II piętro), tel. 68 376 07 74,
 •     obsługi interesanta – Dominika Walasek, Biuro Obsługi Klienta (parter), biuro nr 1, tel. 68 376 38 11, ; Iwona Stańczak,
 •     informatyki – Tomasz Mierzwiak, parter, tel. 68 376 07 97,
 
WYDZIAŁ GOSPODARKI I ROZWOJU
Naczelnik - Maciej Boryna
tel. +48 68 376 06 44,
 
REFERAT PROMOCJI, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TURYSTYKI
 
Kierownik - Małgorzata Serafin 
tel. +48 68 376 11 25,
 
Referat realizuje zadania z zakresu:
 • promocji gminy, turystyki, współpracy z zagranicą i organizacjami pozarządowymi – Joanna Dudek, biuro nr 8 (I piętro), tel. 68 376 07 72,
 • ewidencji działalności gospodarczej, obsługi inwestora, promocji gospodarczej i polityki informacyjnej – Anna Ignaszak, biuro nr 8b (I piętro), tel. 68 376 05 86,
REFERAT INFRASTRUKTURY, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
 
Kierownik - Jan Litwinka
tel. +48 68 376 07 92,

Z-ca kierownika - Piotr Wciórka
tel. +48 68 376 07 95,
 
Referat realizuje zadania z zakresu:
 •  zamówień publicznych – Marek Rzeszutek, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 05 80,
 •  dróg, mostów, komunikacji publicznej, obiektów sportowych – Mirosław Nykiel , biuro nr 15 (II piętro), tel. 518 074 835,
 • monitorowania realizowanych inwestycji – Ewelina Poźniak, biuro nr 16b (II piętro), tel. 68 376 13 88,
 • gospodarki przestrzennej – Małgorzata Święcicka, biuro nr 16 (II piętro), tel. 68 376 07 70,
 • gospodarki gruntami i użytkowania wieczystego – Aneta Kuczak, biuro nr 14 (I piętro), tel. 68 376 07 78,
 • sprzedaży nieruchomości lokalowych i dodatków energetycznych – Magdalena Siwicka, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 05 81,
 • spraw lokalowych i dodatków mieszkaniowych – Mirosława Pozaroszczyk, biuro nr 14 (I piętro), tel. 68 376 07 78,
 • obrotu nieruchomościami, gospodarki komunalnej – Paweł Chramęga, biuro nr 3 (I piętro) , tel. 68 376 07 80,
 • ochrony środowiska – Agnieszka Katan, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 07 94,
 • rolnictwa – Dariusz Jakubiak, biuro nr 9c (II piętro), tel. 68 376 07 79,
 • melioracji wodnych, lasów i parków komunalnych oraz edukacji ekologicznej – Jan Ryszawy, biuro nr 3 (I piętro), tel. 68 376 07 94,
 • strefy płatnego parkowania – Arkadiusz Zarzecki biuro nr 27 (parter), tel. 68 376 07 81, ,
 • kadr pracowników prac interwencyjnych i robót publicznych ul. Kościuszki 25, tel. 68 376 11 66 – Danuta Sikora, , Grażyna Boczniewicz
 • organizacji i nadzoru robót publicznych i prac interwencyjnych ul. Kościuszki 25– Waldemar Juszczak, , tel. 68 376 11 66.
BIURO POZYSKIWANIA ŚRODKÓW POZABUDŻETOWYCH
 • Barbara Wierzbicka, biuro nr 19c (II piętro), tel. 68 376 07 96,
 • Anna Bahrij, biuro nr 19c (II piętro), tel. 68 376 07 96,
 
WYDZIAŁ OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
Naczelnik - Dorota Grzeszczak
tel. +48 68 376 13 70,
 
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
 
Realizuje zadania z zakresu:
 • zarządzania kryzysowego – Janusz Dyba, biuro nr 26 (parter), tel. 68 376 07 66,
 • dokumentów tożsamości – Justyna Korzeniowska, Biuro Obsługi Klienta (parter) biuro nr 1, tel. 68 376 27 55,
 • ewidencja ludności i zezwolenia na sprzedaż alkoholu – Monika Dolata, Biuro Obsługi Klienta (parter), biuro nr 1, tel. 68 376 38 14,
 • spraw obronnych, wojskowości i BHP – Marta Wojtkowiak, biuro nr 26 (parter), tel. 68 376 05 87,
 • archiwum zakładowego, obsługi kancelarii materiałów niejawnych – Józef Korczyński, 68 376 07 67,
REFERAT OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH
 
Realizuje zadania z zakresu:
 •     edukacji – Magdalena Małolepsza, Plac Kościelny 2, Budynek Magdalenek,  tel. 68 376 12 90,
 •     spraw społecznych – Donata Hejnosz, Plac Kościelny 2, Budynek Magdalenek, tel. 68 376 07 76,
 
URZĄD STANU CYWILNEGO
Realizuje zadania z zakresu:
 • Magdalena Zdebelak – Kosmala, Kierownik USC, biuro nr 29 (parter), tel. 68 376 38 15,
 • Renata Kabzińska, Z-ca Kierownika USC, biuro nr 29 (parter), tel. 68 376 07 55,

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Szprotawa
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-03-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Pachurka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-03-05 08:41:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Serafin
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-03-05 08:42:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Serafin
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-19 15:41:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »