ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 131
Data podjęcia
2017-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVIII/249/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXXVIII/249/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 132
Data podjęcia
2017-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVIII/248/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia
Nr aktu prawnego
XXXVIII/248/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 133
Data podjęcia
2017-02-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVIII/247/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwały nr VII/46/2011 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania oraz ustalenia wysokości stawek i sposobu pobierania opłat za parkowanie pojazdów na drogach publicznych miasta Szprotawy
Nr aktu prawnego
XXXVIII/247/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 134
Data podjęcia
2017-02-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVIII/245/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów miasta Szprotawy
Nr aktu prawnego
XXVIII/245/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 135
Data podjęcia
2017-03-07
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVI/241/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
XXXVI/241/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 136
Data podjęcia
2017-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXXVI/238/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 137
Data podjęcia
2017-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała nr XXXVI/239/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z 26 stycznia 2017 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVIII/328/09 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Szprotawie
Nr aktu prawnego
XXXVI/239/2017
Status
Obowiązujący
Lp: 138
Data podjęcia
2017-01-26
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/240/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
XXXVI/240/2017
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji