ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 11
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/243/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 103573F w miejscowości Szprotawa i Kartowice
Nr aktu prawnego
XXXII/243/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 12
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/242/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Henryków
Nr aktu prawnego
XXXII/242/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 13
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/241/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nowa Kopernia
Nr aktu prawnego
XXXII/241/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 14
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/238/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki
Nr aktu prawnego
XXXII/238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 15
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/230/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXX/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 16
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/229/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 24 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szprotawa w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXX/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 17
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/221/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 3 marca 2021r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXIX/221/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 18
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/298/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia się dziecka "Wyprawka dla berbecia"
Nr aktu prawnego
XXVII/198/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 19
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/199/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2020 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVII/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 20
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji