ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 21
Data podjęcia
2021-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVIII/278/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 września 2021 r. o zmianie uchwały sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXXVIII/278/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 22
Data podjęcia
2021-08-31
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVII/272/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 31 sierpnia 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXXVII/272/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 23
Data podjęcia
2021-08-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXVI/276/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szprotawa, na rok szkolny 2021/2022
Nr aktu prawnego
XXXVI/267/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 24
Data podjęcia
2020-07-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXIV/259/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 20 lipca 2021 r.o zmianie uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r.
Nr aktu prawnego
XXXIV/259/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 25
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/247/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXXII/247/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 26
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/243/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 103573F w miejscowości Szprotawa i Kartowice
Nr aktu prawnego
XXXII/243/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 27
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/242/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Henryków
Nr aktu prawnego
XXXII/242/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 28
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/241/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nowa Kopernia
Nr aktu prawnego
XXXII/241/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 29
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/238/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki
Nr aktu prawnego
XXXII/238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 30
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/230/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXX/230/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji