ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 31
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXV/182/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 32
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Programu współpracy Gminy Szprotawa z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXV/181/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 33
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXV/176/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 34
Data podjęcia
2020-10-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Nr aktu prawnego
XXV/175/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 35
Data podjęcia
2020-09-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIV/170/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 września 2020r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Szprotawa, niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne
Nr aktu prawnego
XXIV/170/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 36
Data podjęcia
2020-08-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIII/165/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 sierpnia 2020r. o zmianie uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXIII/165/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 37
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/151/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 17 czerwca 2020r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Nowa Kopernia
Nr aktu prawnego
XXI/151/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 38
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/150/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 17 czerwca 2020r. w sprawie zaliczenia drogi nr 392/2 w Henrykowie do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXI/150/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 39
Data podjęcia
2020-06-17
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXI/156/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 17 czerwca 2020r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Szprotawy do ustalania wysokości cen i opłat albo sposobu ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
Nr aktu prawnego
XXI/156/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 40
Data podjęcia
2020-04-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XX/148/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 24 kwietnia 2020r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej
Nr aktu prawnego
XX/148/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji