ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/247/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXXII/247/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/243/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 maja 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej nr 103573F w miejscowości Szprotawa i Kartowice
Nr aktu prawnego
XXXII/243/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/242/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 28 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze gminnej położonej w miejscowości Henryków
Nr aktu prawnego
XXXII/242/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/241/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej w miejscowości Nowa Kopernia
Nr aktu prawnego
XXXII/241/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2021-05-28
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXXII/238/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w obrębach: Szprotawa i Nowa Kopernia – Polkowiczki
Nr aktu prawnego
XXXII/238/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/230/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXX/230/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2021-03-24
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXX/229/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 24 marca 2021 r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Szprotawa w 2021 roku
Nr aktu prawnego
XXX/229/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2021-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/221/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 3 marca 2021r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXIX/221/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2020-03-03
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXIX/218/2021 Rady Miejskiej w Szprotawie z 3 marca 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi nr 149/2 w Kartowicach do kategorii dróg gminnych i ustalenia jej przebiegu
Nr aktu prawnego
XXIX/218/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/298/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia jednorazowej pomocy rzeczowej z tytułu urodzenia się dziecka "Wyprawka dla berbecia"
Nr aktu prawnego
XXVII/198/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji