ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 41
Data podjęcia
2020-02-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwałą Nr XIX/134/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 10 lutego 2020r. o zmianie uchwały nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XIX/134/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 42
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wiechlice
Nr aktu prawnego
XVII/127/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 43
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2019r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Szprotawa
Nr aktu prawnego
XVII/126/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 44
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/125/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Szprotawa na lata 2020-2024
Nr aktu prawnego
XVII/125/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 45
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/124/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XVII/124/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 46
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/118/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków i innych składników wynagradzania nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
XVII/118/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 47
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/117/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2019r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
XVII/117/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 48
Data podjęcia
2019-12-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVII/115/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i wewnętrznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, utrzymaniem i ochroną dróg
Nr aktu prawnego
XVII/115/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 49
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 listopada 2019r. w sprawie zmiany uchwały XV/98/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 14 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia opłaty targowej, określenia wysokości stawek i zasad poboru opłaty targowej, określenia inkasenta i wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
XVI/110/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 50
Data podjęcia
2019-11-14
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XV/104/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 14 listopada 2019 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/94/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 4 października 2019r. w sprawie nagrody Burmistrza Szprotawy za wybitne osiągnięcia w różnych sferach działalności edukacyjnej, artystycznej, sportowej dla uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
XV/104/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji