ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 51
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/194/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2020 roku - Uchwała budżetowa na 2021 rok Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
194
Status
Obowiązujący
Lp: 52
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/199/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2020 r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami dzieci obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVII/199/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 53
Data podjęcia
2020-12-29
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XXVII/194/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z 29 grudnia 2020 roku - Uchwała budżetowa na 2021 rok Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVII/194/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 54
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmiany uchwały nr XXV/176/2020 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/193/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 55
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/191/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 56
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie tymi odpadami na rzecz gminy oraz za usługi w zakresie pozbywania się nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/189/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 57
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/188/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 58
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa
Nr aktu prawnego
XXVI/187/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 59
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2021
Nr aktu prawnego
XXVI/186/2020
Status
Obowiązujący
Lp: 60
Data podjęcia
2020-12-11
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Nr aktu prawnego
XXVI/185/2020
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji