ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 61
Data podjęcia
2019-08-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr XII/74/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szprotawa.
Nr aktu prawnego
XII/74/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 62
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/70/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019r.w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
X/70/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 63
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/69/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019r.w sprawie ustanowienia pomnika przyrody
Nr aktu prawnego
X/69/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 64
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/68/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Szprotawa, pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze
Nr aktu prawnego
X/68/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 65
Data podjęcia
2019-07-10
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/67/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 czerwca 2019r.w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Szprotawa przedszkolach publicznych, publicznych innych formach wychowania przedszkolnego i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych
Nr aktu prawnego
X/67/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 66
Data podjęcia
2019-06-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr X/66/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 czerwca 2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Szprotawa oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku
Nr aktu prawnego
X/66/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 67
Data podjęcia
2019-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VIII/57/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 27 maja 2019r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 30 kwietnia 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VIII/57/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 68
Data podjęcia
2019-05-20
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 kwietnia 2019r. w sprawie zarządzenia poboru w drodze inkasa podatku rolnego od osób fizycznych, podatku leśnego od osób fizycznych i podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
Nr aktu prawnego
VII/50/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 69
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/53/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo - krajobrazowego "Potok Sucha"
Nr aktu prawnego
VII/53/2019
Status
Obowiązujący
Lp: 70
Data podjęcia
2019-04-30
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
Uchwała Nr VII/52/2019 Rady Miejskiej w Szprotawie z 30 kwietnia 2019r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na terenie Gminy Szprotawa na 2019 roku”
Nr aktu prawnego
VII/52/2019
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji