ˆ

Zespół redakcyjny

Szczegóły informacji

Informacje o redaktorach

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-11-02 14:18:24 przez Tomasz Mierzwiak

Akapit nr - brak tytułu

Strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szprotawie redagowane są przez merytorycznych pracowników komórek urzędu, których prace koordynują:

Karina Jarosz, Sekretarz Gminy
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 22, II piętro
tel. 68 376 22 36
e-mail
 
Zdzisława Grabowska, Kierownik Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 3a, I piętro
tel. 68 376 07 79

 
Piotr Wciórka, Z -ca Kierownika Wydziału Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 9a, I piętro
tel. 68 376 07 95
 
Małgorzata Serafin, Kierownik Wydziału Rozwoju Gminy
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 8a, I piętro
tel. 68 376 11 25

 
Janusz Dyba, Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 27, parter
tel. 068 376 07 67
 
Sylwester Chocholski, Kierownik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Krasińskiego 23, I piętro
tel. 68 376 13 70
 
Jan Litwinka, Kierownik Wydziału Inwestycyjnego
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 16a, II piętro
tel. 68 376 07 92
 

Administratorzy

Anna Ignaszak, Wydział Rozwoju Gminy
Inspektor ds. obsługi inwestora i promocji gospodarczej
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 8, I piętro
tel. 68 376 05 86
 
Tomasz Mierzwiak, Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Inspektor ds. informatyki
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, parter
tel. 68 376 07 97
 

Redaktorzy z komórek organizacyjnych (osoby odpowiedzialne za redakcję i publikacje informacji zatwierdzonych)

Beata Radziszowska, Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Inspektor ds. organizacyjnych i archiwum
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 21, II piętro
tel. 68 376 07 77


Małgorzata Pachurka, Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Inspektor ds. obsługi rady i komisji
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 2, parter
tel. 68 376 07 74


Katarzyna Łętek-Sołtysiak, Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Inspektor ds. obsługi sekretariatu
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 6, I piętro
tel. 68 376 25 11
 
Tomasz Mierzwiak, Wydział Administracyjno-Organizacyjny
Inspektor ds. informatyki
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, parter
tel. 68 376 07 97
 
Anna Ignaszak, Wydział Rozwoju Gminy
Inspektor ds. obsługi inwestora i promocji gospodarczej
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 8, I piętro
tel. 68 376 05 86
 
Grażyna Boczniewicz, Wydział Inwestycyjny
Inspektor ds. monitorowania realizowanych inwestycji
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 16b, II piętro
tel. 68 376 13 88


Marek Rzeszutek, Wydział Inwestycyjny
Inspektor ds. zamówień publicznych
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 16b, II piętro
tel. 68 376 05 80


Paweł Chramęga, Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Inspektor ds. gospodarki komunalnej
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 3, I piętro
tel. 68 376 07 80
 
Agnieszka Katan, Wydział Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Inspektor ds. ochrony środowiska
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 9b, I piętro
tel. 68 376 07 94
 
Magdalena Zdebelak – Kosmala, Urząd Stanu Cywilnego
Z-ca Kierownika USC
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 29 (parter),
tel. 68 376 38 15
 
Monika Dolata, Wydział Spraw Obywatelskich
Inspektor ds. ewidencja ludności
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, Biuro Obsługi Klienta (parter),
tel. 68 376 38 14
 
Magdalena Małolepsza, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
Inspektor ds. edukacji
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Krasińskiego 23,
tel. 68 376 12 90
 
Katarzyna Dziedzic, Wydział Finansowy
Zastępca kierownika
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 13 (I piętro),
tel. 68 376 07 88
 
Wioleta Sykuła, Wydział Finansowy
Inspektor ds. wymiaru podatków lokalnych
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro 12 (I piętro),
tel. 68 376 07 90
 
Beata Sztojko, Wydział Finansowy
Inspektor ds. planowania budżetu, analizy finansowej i sprawozdawczości
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 20, II piętro
tel. 068 376 07 98
 
Renata Janiak, Wydział Finansowy
Stanowisko ds. środków trwałych i podatku VAT
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 11c (I piętro),
tel. 68 376 05 82,
 
Anna Bahrij, Samodzielne stanowisko ds. rewitalizacji
Kontakt: 67-300 Szprotawa
ul. Rynek 45, biuro nr 19c (II piętro),
tel. 68 376 07 96