ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 11
Data ogłoszenia
2022-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników na terenie gminy Szprotawa w latach 2022-2025
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (ZIP, 268 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115 KiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Zmiana SWZ (ZIP, 404.3 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 409.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 409.7 KiB)
Lp 12
Data ogłoszenia
2022-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Szprotawa w 2022-2024r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 261.3 KiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o Zamówieniu oraz SWZ (ZIP, 404.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 410.9 KiB)
Lp 13
Data ogłoszenia
2022-02-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan zamówień publicznych udzielanych przez gminę Szprotawa w roku 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plan zamówień 2022 (PDF, 38.6 KiB)
Lp 14
Data ogłoszenia
2022-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego specjalnego pożarniczego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (ZIP, 363.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (PDF, 98 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 410.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 54.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 62.7 KiB)
Lp 15
Data ogłoszenia
2021-12-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap III - Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasińskiego (km 2+125 - km 2+350)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.6 KiB)
 • SWZ (ZIP, 151.2 KiB)
 • JEDZ (ZIP, 91.5 KiB)
 • PFU (ZIP, 201.1 MiB)
 • identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Odpowiedzi na otrzymane zapytania do SWZ (PDF, 67.9 KiB)
 • Zmiana SWZ ziana terminu składania ofert (PDF, 69.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (PDF, 71.4 KiB)
 • Zmiana SWZ 01.02.2022 (PDF, 69 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 83.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 410.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 410.9 KiB)
Lp 16
Data ogłoszenia
2021-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa specjalistycznego lekkiego samochodu z możliwością przeznaczenia jako samochód patrolowo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieborzycach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 127 KiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • informacja o uniewaznieniu postepowania (DOCX, 409.7 KiB)
Lp 17
Data ogłoszenia
2021-10-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni badań endoskopii w budynku szpitala w Szprotawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 205.1 KiB)
 • dok. budowlana (ZIP, 6.7 MiB)
 • dok. br elektryczna (ZIP, 8.3 MiB)
 • dok.sanitarna (ZIP, 6.6 MiB)
 • Przedmiar elektryka (ZIP, 332.2 KiB)
 • Przedmiar ogólnobudowlany (ZIP, 359.2 KiB)
 • przedmiar samitarka (ZIP, 313 KiB)
 • przedmiar sanitarka 2 (ZIP, 217.2 KiB)
 • Koncepcja kolorystyki (PDF, 8.5 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 0 B)
 • Projekt budowlany cz.I (PDF, 17.7 MiB)
 • Projekt budowlany cz.II (PDF, 13.6 MiB)
 • Projekt budowlanycz.III (PDF, 8.1 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 49.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 47.7 KiB)
Lp 18
Data ogłoszenia
2021-10-19
Termin składania ofert / wniosków
2021-11-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa Zintegrowanego System Alarmowania i Ochrony Ludności oraz sprzętu ratowniczo gaśniczego dla gminy Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 163.4 KiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (DOCX, 414.6 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (PDF, 56.9 KiB)
 • informacja o wyborze oferty i unieważnieniu części postepowania (PDF, 74.2 KiB)
Lp 19
Data ogłoszenia
2021-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dziećmiarowice, Leszno Dolne w gminie Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 117.2 KiB)
 • SWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.5 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (DOCX, 409.9 KiB)
Lp 20
Data ogłoszenia
2021-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych przebudowy wskazanych dróg gminnych w gminie Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 117.1 KiB)
 • SWZ (ZIP, 5.6 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (PDF, 48.9 KiB)
 • Uniewaznienie postepowania (PDF, 46.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 73.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji