ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-10-06
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dziećmiarowice, Leszno Dolne w gminie Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 117.2 KiB)
 • SWZ (ZIP, 1.1 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 4.5 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (DOCX, 409.9 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2021-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych przebudowy wskazanych dróg gminnych w gminie Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 117.1 KiB)
 • SWZ (ZIP, 5.6 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (PDF, 48.9 KiB)
 • Uniewaznienie postepowania (PDF, 46.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 73.8 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2021-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni badań endoskopii w budynku szpitala w Szprotawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 205.2 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 6.7 MiB)
 • Dokumentacja elektryka (ZIP, 8.3 MiB)
 • Dokumentacja-sanitarka (ZIP, 6.6 MiB)
 • Przedmiar elektryka (ZIP, 332.2 KiB)
 • Przedmiar ogólnobudowlany (ZIP, 359.2 KiB)
 • Przedmiar sanitarka (ZIP, 313 KiB)
 • Przedmiar sanitarka 2 (ZIP, 217.2 KiB)
 • Koncepcja kolorystyki (PDF, 8.5 MiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Projekt budowlany (PDF, 39.4 MiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 409.6 KiB)
 • Uniewaznienie postepowania (DOCX, 407.2 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 54.6 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2021-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 131.4 KiB)
 • identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (PDF, 420.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 57.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 68.9 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2021-08-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-09-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa poszpitalnego budynku administracyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Szprotawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 82.8 KiB)
 • SWZ (ZIP, 231.6 KiB)
 • PFU (ZIP, 8.1 MiB)
 • identyfikator postępowania (DOCX, 12.4 KiB)
 • Zmiana SWZ oraz Ogłoszenia o Zamówieniu (ZIP, 397.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 409.6 KiB)
 • Uniewaznienie postepowania (PDF, 47.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 52.1 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2021-08-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.3 KiB)
 • SWZ (ZIP, 149.7 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 12.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (PDF, 472.3 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (PDF, 61.2 KiB)
 • Uniewaznienie postepowania (PDF, 41.5 KiB)
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 55.6 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa dwóch średnich i dwóch lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla gminy Szprotawa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.6 KiB)
 • SWZ (ZIP, 502.4 KiB)
 • identyfikator postępowania (DOCX, 12.4 KiB)
 • Informacja o zmianach wprowadzonych do SWZ (PDF, 185.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 41.5 KiB)
 • Informacja o zmianie wprowadzonej do SWZ (PDF, 44.5 KiB)
 • Informacja o zmianie wprowadzonej do SWZ (PDF, 50 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 69 KiB)
 • Zmiana terminu składania ofert (DOCX, 415.9 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (PDF, 143.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 156.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wykonaniu umowy-część II zamówienia (PDF, 59.7 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wiechlicach oraz Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym w gminie Szprotawa.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.1 KiB)
 • SWZ (ZIP, 198.6 KiB)
 • Zdjęcia budynków (ZIP, 40.8 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 54.6 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów szkół podstawowych w Gminie Szprotawa „ oraz „Dostępna Szkoła –innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.1 KiB)
 • SWZ (ZIP, 517.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 16.7 MiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 0 B)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 48.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 92.8 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie- ETAP III połać północna
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 76.9 KiB)
 • SWZ (ZIP, 229.7 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 6.6 MiB)
 • Identyfikator postepowania miniPortal (DOCX, 12.4 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postepowania (PDF, 45.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 44.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji