ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 51
Data ogłoszenia
2020-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap I : - Rozbudowa ul. B. Kozaka i części ulicy Basztowej w (km 2+700 - km 2+900) w Szprotawie - Rozbudowa drogi gminnej Nr 005947F - ul. Akacjowa w Wiechlicach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 63.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 269.9 MiB)
 • Klucz publiczny (ASC, 700 B)
 • JEDZ (ZIP, 87.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 80.7 KiB)
 • Zmiany SIWZ 25.03.2020 (PDF, 127.5 KiB)
 • Informacja o zmianie SIWZ - zmiana terminu składania ofert (ZIP, 453.2 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 415 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (ZIP, 457.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (ZIP, 146.7 MiB)
 • Uaktualnione Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 23.04.2020 (ZIP, 146.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 176.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu części postepowania (PDF, 181.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 109.2 KiB)
Lp 52
Data ogłoszenia
2020-01-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej reki art. 67 ust.1 pkt 12 Pzp
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja (PDF, 79.7 KiB)
Lp 53
Data ogłoszenia
2020-01-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan zamówień publicznych powyżej kwoty 30 tys euro na rok 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plan zamówień publicznych na rok 2020 (PDF, 79.1 KiB)
Lp 54
Data ogłoszenia
2019-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-12-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (IK) nad projektami pn: „Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” i „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943F i Nr 005935F w Wiechlicach ”oraz wspieranie zamawiającego w czynnościach technicznych, administracyjnych i kontrolnych związanych z realizacją projektów.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • PFU (ZIP, 268.4 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 157.4 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 213.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 60.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ 22.11.2019 (PDF, 124.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 02.12.2019 (PDF, 262.4 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 110.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 125.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 68.9 KiB)
Lp 55
Data ogłoszenia
2019-10-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 132.4 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 159.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 109.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 110.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 70.1 KiB)
Lp 56
Data ogłoszenia
2019-10-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Szprotawa w 2020-2021r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 222.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 87.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 109.9 KiB)
Lp 57
Data ogłoszenia
2019-09-19
Termin składania ofert / wniosków
2019-10-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Witków dz. Nr 508,523,539
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134.9 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.7 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 120 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 114.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 65.7 KiB)
Lp 58
Data ogłoszenia
2019-09-11
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 134 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 162.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 102 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 88.1 KiB)
Lp 59
Data ogłoszenia
2019-09-03
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa (modernizacja) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Witków dz. Nr 508,523,539
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 135.4 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 1.7 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (PDF, 194 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (PDF, 110.3 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 88.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 117.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 92.3 KiB)
Lp 60
Data ogłoszenia
2019-07-12
Termin składania ofert / wniosków
2019-08-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie – Etap I
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 139 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 238.4 KiB)
 • Dokumentacja (ZIP, 7 MiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 178.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 105.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 118.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 67.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji