ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2019-01-11
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej reki art. 67 ust. 1 pkt 12 Pzp
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja (PDF, 79.6 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2018-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Przedszkolnego oraz Zakładu Aktywności Zawodowej gminy Szprotawa w roku 2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.9 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 125 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 417.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 233.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 121.9 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2018-12-13
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-21 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Szprotawa w roku 2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.3 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 78.4 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 81.5 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 116.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 139 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2018-11-29
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-12 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa artykułów żywnościowych do Zespołu Przedszkolnego oraz Zakładu Aktywności Zawodowej gminy Szprotawa w roku 2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.2 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 125.5 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 160.2 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 132.6 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2018-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-07 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa węgla kamiennego do szkół w miejscowościach: Długie, Siecieborzyce, Leszno Górne oraz świetlic wiejskich na terenie Gminy Szprotawa w roku 2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 86.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 94.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 95.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 150.9 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2018-11-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-12-04 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz dzieci do placówek oświatowych na terenie Gminy Szprotawa w roku 2019 na podstawie zakupu biletów miesięcznych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130.1 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 106.6 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 136 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (PDF, 146 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 47 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 139.5 KiB)
 • Sprostowanie Zamawiającego do udzielonych odpowiedzi z dnia 30.11.2018 (PDF, 87 KiB)
 • Zmiana SIWZ 06.12.2018 (PDF, 79 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 115.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 173.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 173.8 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2018-10-23
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 161.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 105.1 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 415.4 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 68.8 KiB)
Lp 78
Data ogłoszenia
2018-10-16
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-26 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Społecznej przy ul. Plac Kościelny 2 w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.2 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 176.4 KiB)
 • Zmiana SIWZ (DOCX, 415.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 92.3 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 130.1 KiB)
 • Informacja o powtórnej ocenie ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 215.6 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 72.8 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 75.8 KiB)
Lp 79
Data ogłoszenia
2018-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dźwigu osobowego w istniejącym szybie budynku ZAZ w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.5 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 184 KiB)
 • SIWZ-załaczniki (ZIP, 19.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 92.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 103 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 65.6 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2018-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.2 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 161.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 75 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 73.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji