ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 81
Data ogłoszenia
2018-10-09
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja dźwigu osobowego w istniejącym szybie budynku ZAZ w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 123.5 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 184 KiB)
 • SIWZ-załaczniki (ZIP, 19.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 92.4 KiB)
 • informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 103 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 65.6 KiB)
Lp 82
Data ogłoszenia
2018-09-27
Termin składania ofert / wniosków
2018-10-10 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 125.2 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 161.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 75 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 73.9 KiB)
Lp 83
Data ogłoszenia
2018-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2018-07-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zmiana organizacji ruchu poprzez wykonanie skrzyżowania o ruchu okrężnym przy Placu Komuny Paryskiej w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 112.4 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 6.3 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 96.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 414.8 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 59.6 KiB)
Lp 84
Data ogłoszenia
2018-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-06-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont sali sportowej oraz wymiana części okien w Szkole Podstawowej w Wiechlicach.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 114 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 891.4 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 87.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 98.1 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 61.1 KiB)
Lp 85
Data ogłoszenia
2018-03-01
Termin składania ofert / wniosków
2018-03-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa infrastruktury kajakowej wraz z elementami małej architektury wzdłuż rzeki Szprotawa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.8 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 10 MiB)
 • Projekt Umowy (DOC, 152 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 91.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 107 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 72.5 KiB)
Lp 86
Data ogłoszenia
2018-02-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego realizowanych przez gminę Szprotawa w roku 2018
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plan zamówień 2018 (PDF, 130.9 KiB)
Lp 87
Data ogłoszenia
2018-02-06
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników na terenie gminy Szprotawa w latach 2018-2019
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 126.9 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 180.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ08.02.2018 (PDF, 485.8 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 44.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ 15.02.2018 (PDF, 497.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 89.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 99.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 75.8 KiB)
Lp 88
Data ogłoszenia
2018-01-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej reki art. 67 ust.1 pkt 12 Pzp
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o zamiarze zawarcia umowy (PDF, 74.4 KiB)
Lp 89
Data ogłoszenia
2018-01-18
Termin składania ofert / wniosków
2018-02-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia do Przedszkola Komunalnego Nr 3, przy ul. Waszyngtona 5 w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 594.8 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (ZIP, 639.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (PDF, 158.3 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ -2-30.01.2018 (PDF, 80.4 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 414.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 161.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 106.6 KiB)
Lp 90
Data ogłoszenia
2018-01-08
Termin składania ofert / wniosków
2018-01-23 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Szprotawa w 2018-2019r.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 121.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 221.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 87.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 101.6 KiB)
 • Ogłoswzenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 65.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji