ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-07-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie- ETAP II połać wschodni i zachodnia
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 100.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 197.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 6.9 MiB)
 • Decyzja Konserwatorska (PDF, 205.1 KiB)
 • STWIOR (DOC, 168.5 KiB)
 • Pozwolenie na budowę (PDF, 195.1 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-06-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utworzenie strefy rekreacji „Wyspa Skarbów” przy ul. Młynarskiej w Szprotawie
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • SWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 98.4 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 17.1 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-06-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-27 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz systemu zabezpieczeń logicznych w ramach realizacji projektu: „Cyfrowa Gmina”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 821.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ , zmiany SWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 426.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Szprotawa oraz prowadzenie stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych”
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.3 KiB)
 • SWZ (ZIP, 363.8 KiB)
 • Zmiana SWZ (ZIP, 514 KiB)