ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego specjalnego pożarniczego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szprotawa
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • SWZ (ZIP, 363.9 KiB)
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.5 KiB)
  • Identyfikator postępowania (DOCX, 11.1 KiB)
  • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (PDF, 98 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-12-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-28 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap III - Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasińskiego (km 2+125 - km 2+350)
Status zamówienia
ogłoszony
Załączniki
  • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.6 KiB)
  • SWZ (ZIP, 151.2 KiB)
  • JEDZ (ZIP, 91.5 KiB)
  • PFU (ZIP, 201.1 MiB)
  • identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)