ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-10-22
Data rozstrzygnięcia
2021-11-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni badań endoskopii w budynku szpitala w Szprotawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 47.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-10-19
Data rozstrzygnięcia
2021-11-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa Zintegrowanego System Alarmowania i Ochrony Ludności oraz sprzętu ratowniczo gaśniczego dla gminy Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty i unieważnieniu części postepowania (PDF, 74.2 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-10-06
Data rozstrzygnięcia
2021-11-02
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dziećmiarowice, Leszno Dolne w gminie Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (DOCX, 409.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-09-30
Data rozstrzygnięcia
2021-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych przebudowy wskazanych dróg gminnych w gminie Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Uniewaznienie postepowania (PDF, 46.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 73.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-09-27
Data rozstrzygnięcia
2021-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni badań endoskopii w budynku szpitala w Szprotawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Uniewaznienie postepowania (DOCX, 407.2 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-08-24
Data rozstrzygnięcia
2021-09-20
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa poszpitalnego budynku administracyjnego na Centrum Opiekuńczo-Mieszkalne w Szprotawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 52.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-08-10
Data rozstrzygnięcia
2021-09-15
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyniku postępowania (PDF, 55.6 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-06-08
Data rozstrzygnięcia
2021-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie- ETAP III połać północna
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postępowania (PDF, 45.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-07-08
Data rozstrzygnięcia
2019-08-08
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa bezpieczeństwa drogowego poprzez zastosowanie systemu uspokojenia ruchu w obrębie przejść dla pieszych na ul. Sobieskiego i Kościuszki w Szprotawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 110.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-06-26
Data rozstrzygnięcia
2019-08-14
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy Szprotawa poprzez odbiór i wywóz odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i przekazywanie do instalacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 503.7 KiB)