ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-04-12
Data rozstrzygnięcia
2022-06-15
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 411.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 65.4 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-01
Data rozstrzygnięcia
2022-04-29
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ul. Henrykowskiej w Szprotawie poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej – beton asfaltowy na istniejącej nawierzchni bitumicznej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 411.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-04
Data rozstrzygnięcia
2022-04-28
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach realizacji projektu pn. „ Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 411 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-02
Data rozstrzygnięcia
2022-04-15
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników na terenie gminy Szprotawa w latach 2022-2025
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 409.7 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-01-05
Data rozstrzygnięcia
2022-02-07
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego specjalnego pożarniczego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 54.3 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-10-22
Data rozstrzygnięcia
2021-11-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni badań endoskopii w budynku szpitala w Szprotawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 47.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-10-19
Data rozstrzygnięcia
2021-11-04
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa Zintegrowanego System Alarmowania i Ochrony Ludności oraz sprzętu ratowniczo gaśniczego dla gminy Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • informacja o wyborze oferty i unieważnieniu części postepowania (PDF, 74.2 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-10-06
Data rozstrzygnięcia
2021-11-02
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Dziećmiarowice, Leszno Dolne w gminie Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (DOCX, 409.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-09-30
Data rozstrzygnięcia
2021-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych przebudowy wskazanych dróg gminnych w gminie Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Uniewaznienie postepowania (PDF, 46.5 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 73.8 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-09-27
Data rozstrzygnięcia
2021-10-22
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa pomieszczeń na potrzeby pracowni badań endoskopii w budynku szpitala w Szprotawie
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Uniewaznienie postepowania (DOCX, 407.2 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji