ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 179.1 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 12.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa cz. 2 (ZIP, 7.9 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 409.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 410.8 KiB)
 • Sprostowanie -Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 55.9 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja ul. Henrykowskiej w Szprotawie poprzez wykonanie nakładki z masy mineralno-asfaltowej – beton asfaltowy na istniejącej nawierzchni bitumicznej.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 90.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 201.3 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 2.7 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (DOCX, 416.2 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (PDF, 53.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 411.3 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.6 KiB)
 • SWZ (ZIP, 221.8 KiB)
 • PFU Henryków (ZIP, 14.4 MiB)
 • PFU Pasterzowice (ZIP, 12.4 MiB)
 • PFU Leszno Górne (ZIP, 6 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o Zamówieniu oraz SWZ (ZIP, 394.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 409.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 411.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 11.8 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 36.8 KiB)
 • zmiana SWZ (DOCX, 410.9 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 44.8 KiB)
 • Zmiana SWZ Odpowiedzi na zapytania do SWZ (ZIP, 466.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ 15.04.2022 (ZIP, 950.6 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 410.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 413.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-03-04
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i montaż windy w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach realizacji projektu pn. „ Dostępna szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 104.3 KiB)
 • SWZ (ZIP, 1016.1 KiB)
 • identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia oraz zmiana SWZ (ZIP, 392.4 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (DOCX, 414.6 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 409.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 411 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 67.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-03-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Utrzymanie zimowe i letnie dróg i chodników na terenie gminy Szprotawa w latach 2022-2025
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (ZIP, 268 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 115 KiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Zmiana SWZ (ZIP, 404.3 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 409.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 409.7 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Szprotawa w 2022-2024r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 261.3 KiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o Zamówieniu oraz SWZ (ZIP, 404.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 410.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-02-07
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan zamówień publicznych udzielanych przez gminę Szprotawa w roku 2022
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plan zamówień 2022 (PDF, 38.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-01-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-01-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego specjalnego pożarniczego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Gminy Szprotawa
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (ZIP, 363.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95.5 KiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (PDF, 98 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 410.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (PDF, 54.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 62.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-12-24
Termin składania ofert / wniosków
2022-02-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap III - Rozbudowa ul. Mickiewicza i części Basztowej wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Andersa i Katedralnej oraz przebudową skrzyżowania z ul. Słowackiego i Krasińskiego (km 2+125 - km 2+350)
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 80.6 KiB)
 • SWZ (ZIP, 151.2 KiB)
 • JEDZ (ZIP, 91.5 KiB)
 • PFU (ZIP, 201.1 MiB)
 • identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Odpowiedzi na otrzymane zapytania do SWZ (PDF, 67.9 KiB)
 • Zmiana SWZ ziana terminu składania ofert (PDF, 69.6 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (PDF, 71.4 KiB)
 • Zmiana SWZ 01.02.2022 (PDF, 69 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 83.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 410.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 410.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji