ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Szprotawie
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Ekran listy informacji

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap I : - Rozbudowa ul. B. Kozaka i części ulicy Basztowej w (2+310 do km 2+710) w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 110.8 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 173.6 KiB)
 • PFU, Koncepcja (ZIP, 284.8 MiB)
 • Klucz publiczny (ASC, 700 B)
 • JEDZ (ZIP, 98.8 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 108.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 106.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 890.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-06-16
Termin składania ofert / wniosków
2020-07-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 147.2 KiB)
 • SIWZ (DOC, 642 KiB)
 • Załacznik nr 7 do SIWZ (ZIP, 58.1 MiB)
 • Załaczni nr 6 do SIWZ -istotne postanowienia umowy (DOCX, 155.9 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 106.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 106.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 104.3 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 81.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-04-01
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa wyposażenia klasy biologicznej w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 250.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 130 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (DOCX, 1 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (DOCX, 415.5 KiB)
 • Informacja o zmianie formy otwarcia ofert (DOCX, 415.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 415.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 191.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 85.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Adaptacja klasy na miejsce spotkań w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 131.4 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 206.7 KiB)
 • Informacja o zmianie formy otwarcia ofert (DOCX, 415.6 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 414.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 414.5 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 76.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-03-26
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa i montaż eksponatów oraz urządzeń w celu przygotowania miejsca spotkań oraz paleościeżki w ramach projektu "Integracja Mieszkańców poprzez Transgraniczną Polsko-Niemiecką Edukację Ekologiczną w Szprotawie i Sprembergu."
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 163.8 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 184.7 KiB)
 • Zmiana SIWZ (ODT, 408.7 KiB)
 • Projekt wiaty (PDF, 51.1 KiB)
 • Zmiany do SIWZ (ZIP, 414.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 414.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 106.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 99.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-03-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-23 11:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa boisk sportowych przy Szkołach Podstawowych w Szprotawie i Wiechlicach”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 151.6 KiB)
 • SIWZ, Dokumentacja (ZIP, 16 MiB)
 • Kosztorys ofertowy (PDF, 58.9 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 414.9 KiB)
 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (DOCX, 416 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 44.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (DOCX, 5.6 MiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ(poprawiona numeracja odpowiedzi) (DOCX, 5.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 415.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 253.2 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 84.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-03-10
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Poprawa efektywności energetycznej Przedszkola Komunalnego Nr 1, przy ul. Rolnej 1 w Szprotawie poprzez głęboką termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 66.4 MiB)
 • SIWZ (DOC, 640.5 KiB)
 • Projekt umowy (DOCX, 155.9 KiB)
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 149.1 KiB)
 • Decyzja RDOŚ, Audyt eneretyczny, ekspertyza ornitologiczna (ZIP, 16 MiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 45 KiB)
 • Informacja o zmianach wprowadzonych do SIWZ (PDF, 114.1 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 414.9 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (DOCX, 416.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 44.9 KiB)
 • Zmiana terminu składania i otwarcia ofert (DOCX, 415.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (DOCX, 415.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 414.3 KiB)
 • Informacja o unieważnieniu postepowania (PDF, 103.7 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-03-03
Termin składania ofert / wniosków
2020-04-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa drogi gminnej Nr 103573F w Szprotawie” oraz „Rozbudowa dróg gminnych Nr 005947F, Nr 005943Fi Nr 005935F w Wiechlicach ” Etap I : - Rozbudowa ul. B. Kozaka i części ulicy Basztowej w (km 2+700 - km 2+900) w Szprotawie - Rozbudowa drogi gminnej Nr 005947F - ul. Akacjowa w Wiechlicach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 63.7 KiB)
 • SIWZ (ZIP, 269.9 MiB)
 • Klucz publiczny (ASC, 700 B)
 • JEDZ (ZIP, 87.6 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 80.7 KiB)
 • Zmiany SIWZ 25.03.2020 (PDF, 127.5 KiB)
 • Informacja o zmianie SIWZ - zmiana terminu składania ofert (ZIP, 453.2 KiB)
 • Ogłoszenie (DOCX, 415 KiB)
 • Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert (ZIP, 457.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (ZIP, 146.7 MiB)
 • Uaktualnione Odpowiedzi na zapytania do SIWZ 23.04.2020 (ZIP, 146.6 MiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 176.4 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej i unieważnieniu części postepowania (PDF, 181.9 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 109.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2020-01-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej reki art. 67 ust.1 pkt 12 Pzp
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja (PDF, 79.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2020-01-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Plan zamówień publicznych powyżej kwoty 30 tys euro na rok 2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Plan zamówień publicznych na rok 2020 (PDF, 79.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji