ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-06-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie tężni solankowej w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 103.1 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 409.5 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Siecieborzyce, Leszno Dolne , Borowina ,Sieraków w gminie Szprotawa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119 KiB)
 • SWZ (ZIP, 203.2 KiB)
 • STWIOR (ZIP, 910.6 KiB)
 • DOK. Borowina (ZIP, 1.2 MiB)
 • Dok. Siecieborzyce (ZIP, 1.5 MiB)
 • Dok. Leszno Dolne (ZIP, 3.2 MiB)
 • Dok.Sieraków (ZIP, 11.2 MiB)
 • Zmiana SWZ (DOCX, 412 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 34.5 KiB)
 • Zmiana SWZ (DOCX, 411.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ zmiany SWZ (ZIP, 605.2 KiB)
 • Zmiana SWZ, zmiana ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 429.4 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 410.7 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 412.1 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-05-13
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie tężni solankowej w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 101.6 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.5 MiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-05-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-19 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa fabrycznie nowych rowerów dla uczniów w ramach projektu „Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88 KiB)
 • SWZ (ZIP, 100.3 KiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.2 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 410.2 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 411.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 63.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-04-26
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Zakup i dostawa fabrycznie nowych rowerów dla uczniów w ramach projektu „Przeciwdziałania patologiom społecznym i uzależnieniom oraz promowanie zachowań prozdrowotnych i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.2 KiB)
 • SWZ (ZIP, 100.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (DOCX, 414.4 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 410 KiB)
 • informacja o uniewaznieniu postepowania (PDF, 49.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-04-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-05 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie tężni solankowej w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 102.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 4.5 MiB)
 • informacja o uniewaznieniu postepowania (DOCX, 409.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-04-07
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-22 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 179.1 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 12.3 MiB)
 • Dokumentacja projektowa cz. 2 (ZIP, 7.9 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 409.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 410.8 KiB)
 • Sprostowanie -Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 55.9 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-03-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Henryków, Pasterzowice i Leszno Górne
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.6 KiB)
 • SWZ (ZIP, 221.8 KiB)
 • PFU Henryków (ZIP, 14.4 MiB)
 • PFU Pasterzowice (ZIP, 12.4 MiB)
 • PFU Leszno Górne (ZIP, 6 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o Zamówieniu oraz SWZ (ZIP, 394.3 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (DOCX, 409.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 411.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-03-23
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Modernizacja Stadionu Miejskiego w Szprotawie
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 119.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 1.2 MiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 11.8 MiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 36.8 KiB)
 • zmiana SWZ (DOCX, 410.9 KiB)
 • zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 44.8 KiB)
 • Zmiana SWZ Odpowiedzi na zapytania do SWZ (ZIP, 466.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ 15.04.2022 (ZIP, 950.6 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (DOCX, 410.3 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (DOCX, 413.8 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 130.6 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-02 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w gminie Szprotawa w 2022-2024r
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 105.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 261.3 KiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia o Zamówieniu oraz SWZ (ZIP, 404.6 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty (DOCX, 410.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji