ˆ

Zamówienia publiczne powyżej 130 tys. złotych

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2021-11-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-12-06 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa specjalistycznego lekkiego samochodu z możliwością przeznaczenia jako samochód patrolowo-gaśniczy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Siecieborzycach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 91.5 KiB)
 • SWZ (ZIP, 127 KiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • informacja o uniewaznieniu postepowania (DOCX, 409.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2021-09-20
Termin składania ofert / wniosków
2021-10-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Szprotawa i jej jednostek organizacyjnych
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 88.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 131.4 KiB)
 • identyfikator postepowania (DOCX, 11.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (PDF, 420.1 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 57.9 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 68.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-08-18 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa dwóch średnich i dwóch lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla gminy Szprotawa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 113.6 KiB)
 • SWZ (ZIP, 502.4 KiB)
 • identyfikator postępowania (DOCX, 12.4 KiB)
 • Informacja o zmianach wprowadzonych do SWZ (PDF, 185.2 KiB)
 • Zmiana ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 41.5 KiB)
 • Informacja o zmianie wprowadzonej do SWZ (PDF, 44.5 KiB)
 • Informacja o zmianie wprowadzonej do SWZ (PDF, 50 KiB)
 • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (PDF, 69 KiB)
 • Zmiana terminu składania ofert (DOCX, 415.9 KiB)
 • Informacja o złozonych ofertach (PDF, 143.5 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 156.6 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wiechlicach oraz Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym w gminie Szprotawa.”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 78.1 KiB)
 • SWZ (ZIP, 198.6 KiB)
 • Zdjęcia budynków (ZIP, 40.8 MiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 44.7 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 54.6 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2021-07-02
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów szkół podstawowych w Gminie Szprotawa „ oraz „Dostępna Szkoła –innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 97.1 KiB)
 • SWZ (ZIP, 517.7 KiB)
 • Dokumentacja projektowa (ZIP, 16.7 MiB)
 • Identyfikator postępowania (DOCX, 0 B)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 48.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 92.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2021-06-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Remont pokrycia dachu wraz z wymianą i wzmocnieniem elementów konstrukcji więźby dachowej budynku Ratusza Miejskiego w Szprotawie- ETAP III połać północna
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 76.9 KiB)
 • SWZ (ZIP, 229.7 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 6.6 MiB)
 • Identyfikator postepowania miniPortal (DOCX, 12.4 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postepowania (PDF, 45.1 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 44.8 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2021-06-22
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Wiechlicach oraz Szkoły Podstawowej w Lesznie Górnym w gminie Szprotawa
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 79.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 198.4 KiB)
 • Zdjęcia budynków (ZIP, 40.8 MiB)
 • identyfikator postępowania (DOCX, 12.4 KiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postepowania (PDF, 42.6 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 44.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-06-15
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-01 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Kompleksowa poprawa dostępności osób niepełnosprawnych do obiektów szkół podstawowych w Gminie Szprotawa „ oraz „Dostępna Szkoła –innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 95 KiB)
 • Identyfikator postepowania (DOCX, 12.4 KiB)
 • SWZ (ZIP, 518 KiB)
 • Dokumentacja Projektowa (ZIP, 16.7 MiB)
 • Informacja o uniewaznieniu postepowania (PDF, 47.9 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 57 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-05-24
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-09 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Budowa pumptracka na Stadionie Miejskim w Szprotawie”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 84.2 KiB)
 • SWZ. (ZIP, 12.5 MiB)
 • Identyfikator postepowania miniPortal (DOCX, 12.4 KiB)
 • Załączniki do SWZ.. (ZIP, 138.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ zmiana SWZ , zmiana ogłoszenia o zamówieniu (ZIP, 408.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 46 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postepowania (PDF, 57.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-05-18
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Przebudowa (modernizacja) dróg dojazdowych do gruntów rolnych w obrębie miejscowości Bobrowice, Borowina, Siecieborzyce, Witków w gminie Szprotawa oraz modernizacja dróg gminnych dzielnicy Sowiny w Szprotawie i drogi wewnętrznej w miejscowości Długie .”
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 106.7 KiB)
 • SWZ (ZIP, 13.2 MiB)
 • Identyfikator postepowania miniPortal (DOCX, 12.4 KiB)
 • Zmiana Ogłoszenia i SWZ (ZIP, 398.7 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do SWZ (DOCX, 433.8 KiB)
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej (PDF, 119.3 KiB)
 • Ogłoszenie o wyniku postępowania (PDF, 98.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji