ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Informacje dla interesantów

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacje dla interesantów

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

 
 Co, jak i gdzie można załatwić w Urzędzie Miejskim Torzym.

Rodzaj sprawy

Sposób załatwienia

Gdzie zgłosić się.

Wpłaty, wypłaty, zakup znaczków opłaty skarbowej

 

kasa, pokój nr 14

I piętro

Wpłata podatków i opłat

 

pokój nr 11

+ kasa,  pokój nr 14

I piętro

Składanie podań, wniosków, skarg

 

pokój nr 12

I piętro

Dodatki mieszkaniowe

wypełnić wniosek

wypełnić deklarację o dochodach

załączyć zaświadczenie o wysokości zarobków

        (z ostatnich trzech miesięcy)

pokój nr 6

parter

Przydział mieszkania komunalnego

wypełnić wniosek potwierdzony przez administratorów lokali, w których obecnie wnioskodawcy mieszkają oraz przez ewidencję ludności (pokój nr 2, parter)

załączyć zaświadczenie o wysokości zarobków

        (z ostatnich trzech miesięcy)

pokój nr 6

parter

Wydawanie warunków zabudowy

wypełnić wniosek (nie podlega opłacie)

-       załączyć 2 mapki do celów opiniodawczych

pokój nr 6

parter

Informacje o środowisku

 i jego ochronie

informacje na ten temat

pokój nr 6

parter

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

załączyć znaczek opłaty skarbowej za 5,- zł

zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru przedsiębiorców

dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych

pisemną zgodę właściciela użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym

decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, potwierdzającą spełnienie warunków sanitarnych przez punkt sprzedaży

pokój nr 4

parter

Zgłoszenie działalności gospodarczej

wypełnić wniosek

opłacić 100,- zł (kasa pokój nr 14, I piętro)

okazać dowód osobisty

pokój nr 4

parter

Zmiana działalności

gospodarczej

wypełnić wniosek

opłacić 50,- zł (kasa pokój nr 14, I piętro)

pokój nr 4

parter

Wykreślenie działalności gospodarczej

wypełnić wniosek (nie podlega opłacie)

pokój nr 4

parter