ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Torzym zaprasza do wzięcia udziału w rokowaniach dotyczących sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-18 11:59:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-18 12:00:25
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-21 13:52:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Burmistrz Miasta i Gminy Torzym ogłasza publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-18 11:58:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-18 11:59:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-21 13:52:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1298 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku na „Realizację gminnego programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i gminy Torzym – etap XI.”

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-28 14:17:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-28 14:17:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-28 14:17:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1820 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego IB-II.7820.14.2022.AAnt

Akapit nr 1 - brak tytułu

WOJEWODA LUBUSKI
Ul. Jagiellończyka 8
66-400 Gorzów Wlkp.
Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego
IB-II.7820.14.2022.AAnt
Dotyczy: wszczęcia postępowania w sprawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.
Zawiadamiam1, że wniosek z dnia 08.12.2022 r. Zarządu Województwa Lubuskiego, ul. Podgórna 7, 65-042 Zielona Góra, wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 polegająca na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 138 (dz. ew. nr 15/1) w celu obsługi komunikacyjnej działki ew. nr 11/3, obręb Kownaty, gmina Torzym”, na nieruchomościach oznaczonych jako działki o numerach ewidencyjnych gruntów, stanowiących:
  1. projektowany pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 138 klasy G:
15/1, 13/3(13/1), 137/2(137), 13/2, 14/11(14/6) obręb ewidencyjny 0066 Kownaty, jednostka ewidencyjna 080705_5 Torzym – obszar wiejski;
11/9(11/3) obręb ewidencyjny 0064 Grabów, jednostka ewidencyjna 080705_5 Torzym – obszar wiejski.
  1. teren niezbędny do budowy drogi powiatowej nr 1265F klasy Z:
137/1(137), 661 obręb ewidencyjny 0066 Kownaty, jednostka ewidencyjna 080705_5 Torzym – obszar wiejski;
  1. teren niezbędny do przebudowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym drogi publicznej:
11/10(11/3) obręb ewidencyjny 0064 Grabów, jednostka ewidencyjna 080705_5 Torzym – obszar wiejski.
  1. teren niezbędny do przebudowy drogi gminnej nr 006201F klasy L:
13/4(13/1) obręb ewidencyjny 0066 Kownaty, jednostka ewidencyjna 080705_5 Torzym – obszar wiejski;
Uwaga: w nawiasach podano aktualny numery ewidencyjne działek przed podziałem.
Materiał dowodowy zgromadzony w przedmiotowej sprawie, będzie udostępniony do wglądu w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu zamiaru zapoznania się z dokumentami sprawy – nr kontaktowy 957851750.
Do czasu wydania decyzji, strony postępowania mogą zapoznać się z ww. materiałem oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.
Podstawa prawna:
1Na podstawie art. 11d ust. 5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 162).
Z up. WOJEWODY LUBUSKIEGO
Katarzyna Kołupajło
Kierownik
Oddziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej
w Wydziale Infrastruktury
/podpisano podpisem elektronicznym/

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wojewoda Lubuski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-02-17 12:54:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-02-17 12:56:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-17 12:56:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2912 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z dnia 20.10.2022r.

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z dnia 20.10.2022r.

   Burmistrz Miasta i Gminy Torzym informuje o dofinansowaniu zadania:
„Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu  z dofinansowaniem przez  WFOŚiGW w Zielonej Górze  przy udziale środków NFOŚIGW  w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest”
 Sfinansowanego ze środków  NFOŚiGW kwocie 12.465,60 zł, ze środków WFOŚiGW w Zielonej Górze w  kwocie 8.310,40  zł ,ze środków Gminy Torzym  w kwocie  14.694,12 zł.
W łącznej kwocie: 35.470,12 zł
Celem programu jest:
- usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- wyeliminowanie jego szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańców.
Na podstawie umowy dotacji nr D22550 z dnia 14.10.2022r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wyniku realizacji zadania w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w okresie od stycznia 2022r.do lipca 2022r.
Łączna ilość odpadów azbestowych unieszkodliwionych lub zabezpieczonych w wyniku realizacji zadania w 2022 r. – 42,40 Mg (2.756,76 m2 )
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego ale z jego włóknistej struktury. Włókna azbestu stanowią najcieńsze włókna występujące w przyrodzie i maja zdolność kumulowania w organizmie szczególnie w płucach. Po kilku latach występują poważnej choroby azbestozależne np. pylica azbestowa. Najbardziej niebezpieczne jest silne, rakotwórcze działanie włókien azbestowych. Wieloletnia kumulacja włókien azbestowych w organizmie prowadzi do powstania zmian nowotworowych, początkowo rozwijających się bezobjawowo.
Jeżeli w domu lub na  posesji znajdują się wyroby zawierające azbest, należy utrzymywać je w dobrym stanie technicznym i dokonywać corocznie przeglądu stanu tych wyrobów. Jeśli  wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni należy usunąć takie wyroby. Nie należy samowolnie postępować z wyrobami zawierającymi azbest. Do wszelkich prac z wyrobami zawierającymi azbest uprawnione są specjalistyczne przedsiębiorstwa posiadające przeszkolonych pracowników oraz niezbędne wyposażenie techniczne.
Torzym 20.10.2022r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
                                                                                             (-) Ryszard Stanulewicz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-20 10:10:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-20 10:12:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-20 10:12:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5077 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku wyłonienie wykonawcy Obsługa bankowa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-05 12:25:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-05 12:26:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-05 12:26:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5368 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o wyniku postępowania "Zakup stacji roboczych do Urzędu Miejskiego w Torzymiu"

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-30 13:08:28
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-30 13:09:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-30 13:09:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenia BURMISTRZA MIASTA I GMINY TORZYM o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Torzym dla obszaru położonego w zachodniej części obrębu Boczów przy drodze krajowej nr 92.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-13 10:21:57
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Dziubczyk
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-13 10:22:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Dziubczyk
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 10:22:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5879 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o sporządzeniu wykazu nieruchomości Gminy Torzym przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-22 13:51:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-22 13:51:39
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-25 18:44:38
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7392 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o prowadzeniu postępowania z udziałem społeczeństwa

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-19 12:56:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Kamil Oblej
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-19 12:58:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Kamil Oblej
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-19 12:58:23
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji