ˆ

Ogłoszenia i obwieszczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Paszel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-20 11:49:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paszel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-20 11:56:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paszel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-20 11:56:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1537 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Paszel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-10-13 13:45:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paszel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-10-13 13:51:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paszel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-10-13 13:51:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1667 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym w sprawie przyjęcia dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-29 08:36:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paszel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-29 08:45:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paszel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-29 08:47:30
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1956 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Torzym z dnia 16.09.2020r. o dofinansowaniu zadania: „Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu z dofinansowaniem przez WFOŚiGW w Zielonej Górze przy udziale środków NFOŚIGW w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest”

Akapit nr 1 - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Torzym informuje o dofinansowaniu zadania:
„Realizacja gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w Torzymiu  z dofinansowaniem przez  
WFOŚiGW w Zielonej Górze  
przy udziale środków NFOŚIGW  w ramach programu usuwania wyrobów zawierających azbest”
 Sfinansowanego w 35% przez NFOŚiGW,  w  35%  przez WFOŚiW w Zielonej Górze, w 30% przez Gminę Torzym
 w łącznej kwocie 47797,16 zł.
Celem programu jest:
- usuniecie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy,
- wyeliminowanie jego szkodliwego wpływu na zdrowie mieszkańców.
Na podstawie umowy dotacji nr D20401 z dnia 10.09.2020r. zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze w wyniku realizacji zadania w ramach gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest w okresie od stycznia 2020r.do lipca 2020r.
Łączna ilość odpadów azbestowych unieszkodliwionych lub zabezpieczonych w wyniku realizacji zadania w 2020 r. – 68,30 Mg (4778 m2 )
Szkodliwość azbestu nie wynika z jego składu chemicznego ale z jego włóknistej struktury. Włókna azbestu stanowią najcieńsze włókna występujące w przyrodzie i maja zdolność kumulowania w organizmie szczególnie w płucach. Po kilku latach występują poważnej choroby azbestozależne np. pylica azbestowa. Najbardziej niebezpieczne jest silne, rakotwórcze działanie włókien azbestowych. Wieloletnia kumulacja włókien azbestowych w organizmie prowadzi do powstania zmian nowotworowych, początkowo rozwijających się bezobjawowo.
Jeżeli w domu lub na  posesji znajdują się wyroby zawierające azbest, należy utrzymywać je w dobrym stanie technicznym i dokonywać corocznie przeglądu stanu tych wyrobów. Jeśli  wyroby zawierające azbest są uszkodzone, popękane lub widoczna jest erozja ich powierzchni należy usunąć takie wyroby. Nie należy samowolnie postępować z wyrobami zawierającymi azbest. Do wszelkich prac z wyrobami zawierającymi azbest uprawnione są specjalistyczne przedsiębiorstwa posiadające przeszkolonych pracowników oraz niezbędne wyposażenie techniczne.
 
 
Torzym dnia 16.09.2020r.   Burmistrz Miasta i Gminy Torzym
          (-) Ryszard Stanulewicz
 
                                                                                                                                                                     

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Pawicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-16 11:29:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paszel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-16 11:56:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paszel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-16 11:58:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2197 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o przetargach na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Torzym

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-09-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Paszel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-09-03 13:29:46
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paszel
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-09-03 14:18:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paszel
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-09-03 14:24:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Paszel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-18 10:34:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Kreczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-18 10:37:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Kreczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-18 10:37:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2744 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o sporządzeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Tomasz Paszel
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-14 11:33:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Kreczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-14 11:35:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Kreczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-14 11:35:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3380 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla obszaru pomiędzy drogą krajową nr 92 a jeziorem Kręcko

Treść ogłoszenia

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TORZYM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym
dla obszaru pomiędzy drogą krajową nr 92 a jeziorem Kręcko
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), art. 39 w nawiązaniu do art. 46 pkt 1 oraz w związku z art. 54 ust. 2 i 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV / 211 / 18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym w części obrębu ewidencyjnego Pniów
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla obszaru pomiędzy drogą krajową nr 92 a jeziorem Kręcko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ustaleń w/w projektu,
w dniach od 28 maja 2020 r. do 18 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32,
66-235 Torzym, w godzinach urzędowania, a także na stronie internetowej https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym/. Jednocześnie, w związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym strategicznej oceny oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, w godzinach urzędowania.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2020 r. o godz. 1330 w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy może wnieść uwagi do projektu planu miejscowego oraz prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Uwagi mogą być wnoszone w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 lipca 2020 r. w następujący sposób: pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w  Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym, ustnie do protokołu, oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres email: . Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres osoby składającej, przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków będzie Burmistrz Torzymia.
 
 
Burmistrz
 
 
Ryszard Stanulewicz
 
Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Torzym z siedzibą  ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym.
 2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Torzymiu jest Pan Mariusz Kreczyński, e-mail: .
 3. Pani/Pana   dane   osobowe  przetwarzane  będą  w celu realizacji procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy drogą krajową nr 92 a jeziorem Kręcko podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych  z Urzędem Miejskim w Torzymiu bądź Gminą Torzym przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta i Gminy Torzym.
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Posiada  Pani/Pan  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonywano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Ma  Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 9. Podanie przez Pana/Panią danych  osobowych ma  charakter  dobrowolny w sytuacji, gdy  przetwarzanie  danych  osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-05-18 11:33:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Kreczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-05-18 12:12:12
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Kreczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-05-18 12:12:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4305 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zarządzenie Nr 20.2020 z dnia 20 kwietnia 2020 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego w wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Garbicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-04-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-04-20 12:49:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Kreczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-04-20 12:52:09
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Kreczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-04-22 11:38:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4760 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Torzym o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Garbicz

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY TORZYM
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Garbicz
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) i art. 39 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), oraz Uchwały nr XXXIV / 210 / 18 Rady Miejskiej w Torzymiu z dnia 27 czerwca 2018 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Torzym dla terenu w obrębie Garbicz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 21 lutego 2020 r. do 13 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32, 66-235 Torzym.
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 25 lutego 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32 66-235 Torzym.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu planu miejscowego może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte. Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 marca 2020 r. na adres: Urząd Miejski w Torzymiu, ul. Wojska Polskiego 32 66-235 Torzym. Zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Organem właściwym do rozpatrzenia złożonych uwag będzie Burmistrz Miasta i Gminy Torzym.
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Urzędzie Miasta i Gminy Torzym: Zgodnie z art. 13 oraz 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), w związku z art. 17 pkt 9 oraz art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) informuję, iż:
 1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Torzym, ul. Wojska Polskiego 32 66-235 Torzym, nr tel. 68 341 30 12, e-mail: urząd @torzym.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Pan Mariusz Kreczyński, adres e-mail:
 3. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się na stronie https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugtorzym oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Torzymiu.
Burmistrz
Ryszard Stanulewicz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Torzym
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Kondraciuk
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-13 11:28:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mariusz Kreczyński
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-13 11:30:06
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mariusz Kreczyński
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-02-20 15:04:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5825 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji