ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 11
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-04-18
Zakres przedmiotowy
Wykonanie urządzeń wodnych, tj. ujęcia wód powierzchniowych w postaci kosza ssawnego, na Jeziorze Wielicko, z lokalizacją na działce o nr ewid. 116, ob. 0061 Garbicz,
Lp: 12
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-04-15
Zakres przedmiotowy
zostało zakończone postępowanie Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr ewidencyjny 16/1;95/5;120;171 w obrębie geodezyjnym 0067 Lubin, gmina Torzym”.
Lp: 13
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-04-15
Zakres przedmiotowy
zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na: 1. wykonanie urządzenia wodnego, tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych, w postaci złoża filtracyjnego, z lokalizacją na działce o nr ewid. 580/1 obręb 0073 Torzym,
Lp: 14
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-04-05
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o zawieszeniu postępowania i wymagany raport. budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 145 MW na działkach o nr ewidencyjny 4/67; 7/1; 16 oraz działkach drogowych o nr 10 i 342 obręb 0061 Garbicz,
Lp: 15
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-04-04
Zakres przedmiotowy
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 5,5 MW na działkach o nr ewidencyjny 51/1;5/24 obręb 0065 Koryta
Lp: 16
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-03-06
Zakres przedmiotowy
Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 145 MW na działkach o nr ewidencyjny 4/67; 7/1; 16 oraz działkach drogowych o nr 10 i 342 obręb 0061 Garbicz, gmina Torzym wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Lp: 17
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-03-01
Zakres przedmiotowy
budowa linii elektroenergetycznych kablowych średnich napięć (SN) i budowa linii telekomunikacyjnych ( światłowodowych) kablowych.
Lp: 18
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-02-09
Zakres przedmiotowy
na budowie linii elektroenergetycznych kablowych średnich napięć (SN) i budowa linii telekomunikacyjnych (światłowodowych) kablowych na działkach o nr ewid., 368/1, 369/1, 372,842, 873, 668/5, 668/6, 668/7, 874, 871, 983, 7159, 7186/1, 7185/1, 7201/1 obręb 0063 Gądków Wielki oraz dz. nr 118/1, 394, 117, 22/2, 23/5 obręb 0059
Lp: 19
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-02-05
Zakres przedmiotowy
„Budowa zespołu elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, działka nr ewidencyjny 16/1;95/5;120;171 w obrębie geodezyjnym 0067 Lubin, gmina Torzym”.
Lp: 20
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-02-05
Zakres przedmiotowy
w dniu 05.02.2024 r. zostało udzielone, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Torzymiu, pozwolenie wodnoprawne na usługę wodną, tj. pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z istniejącego ujęcia składającego się z dwóch studni wierconych o nr 1 i 2, zlokalizowanych na działkach o nr ewid. 236/6 i 237/2 obręb 0063 Gądków Wielki

Nawigacja między stronami listy informacji