ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 21
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-02-04
Zakres przedmiotowy
likwidacji urządzenia wodnego, tj.: wvlotu urządzeń kanalizacvinych służącego do wprowadzania ścieków do wód rzeki Ilanki w km 58+030 jej biegu (działka oznaczona nr ewidencyinvm 723, obreb Torzym,
Lp: 22
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-01-03
Zakres przedmiotowy
zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Torzymiu przy ulicy Mickiewicza 11 na pomieszczenia żłobka publicznego, działka nr ewid., 964/1 obręb 0073 Torzym,
Lp: 23
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2024-01-03
Zakres przedmiotowy
wp do wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego Gadków Wielk dz. 236/6 i 237/2 i i Lubin dz. nr3/9
Lp: 24
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-12-27
Zakres przedmiotowy
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej Grabów I Etap
Lp: 25
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-14
Zakres przedmiotowy
Decyzja środowiskowa budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grabów
Lp: 26
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-14
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grabów
Lp: 27
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-11-02
Zakres przedmiotowy
zakończono postępowanie administracyjne budowa sieci kanalizacji grawitacyjno-tłocznej w miejscowości Grabów wraz z odprowadzeniem ścieków do mści Torzym
Lp: 28
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-30
Zakres przedmiotowy
wszczęte, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o., w imieniu i na rzecz której działa na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pani Anna Wierzbicka, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych, tj. na przejście elektroenergetyczną linią kablową SN 15 kV, w rurze osłonowej, pod dnem rzeki Ilanki w km 58+503, z lokalizacją na działce o nr ewid. 723, obręb 0073 Torzym
Lp: 29
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-26
Zakres przedmiotowy
Przebudowia drogi powiatowej nr 1247F na odcinku od drogi powiatowej DP1265F m. Kownaty do DW138. Zakres inwestycji to działka obręb 0071 Przęślice działka 6; 76; 1/17; 5; obręb 0066 Kownaty działka 70
Lp: 30
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-26
Zakres przedmiotowy
przebudowa drogi powiatowej nr 1247F na odcinku od drogi powiatowej DP1265F m. Kownaty do DW138. Zakres inwestycji to działka obręb 0071 Przęślice działka 6; 76; 1/17; 5; obręb 0066 Kownaty działka 70; obręb 0064 Grabów.

Nawigacja między stronami listy informacji