ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 31
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-26
Zakres przedmiotowy
z urzędu uzupełnić przedmiotową decyzje poprzez dodanie uwarunkowań określonych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Lp: 32
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-19
Zakres przedmiotowy
zakończone postępowanie Przebudowa drogi powiatowej nr 1247F na odcinku od drogi powiatowej DP1265F m. Kownaty do DW138.
Lp: 33
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-10-18
Zakres przedmiotowy
Modernizacji istniejącej w zakładzie instalacji wytwórczej ciepła w procesie przetwarzania i odzysku odpadów R1 do instalacji termicznego przekształcania odpadów” planowanego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 5/13 w obrębie 069 Mierczany
Lp: 34
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-10-12
Zakres przedmiotowy
budowa sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działce o nr ewidencyjny 131/7 ob-ręb 0073 Torzym
Lp: 35
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-09-14
Zakres przedmiotowy
zostało wszczęte, na wniosek złożony przez „Port 2000 Marcinkiewicz” postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych
Lp: 36
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-08-28
Zakres przedmiotowy
Modernizacja istniejącej w zakładzie instalacji wytwórczej ciepła w procesie przetwa-rzania i odzysku odpadów R1 do instalacji termicznego przekształcania odpadów” planowanego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 5/13 w obrębie 069 Mierczany
Lp: 37
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-08-23
Zakres przedmiotowy
budowa stacji paliw LNG wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o numerze ewidencyjnym 56/16 obręb 0073 Torzym
Lp: 38
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-08-21
Zakres przedmiotowy
budowie zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Boczów, przy ulicy Sikorskiego, na działkach ewid. nr: 266/13,266/14, 266/15, 266/16, 266/17, 266/18, 266/19, 266/20, 266/21, 266/22, 266/23, 266/24, 266/25, 266/26, 266/27, 266/28, 266/29, 266/30, 266/31, 266/32, 266/33; obręb Boczów
Lp: 39
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-08-21
Zakres przedmiotowy
budowa zespołu przemysłowo-magazynowo-usługowego z infrastrukturą towarzyszącą, w miejscowości Boczów,
Lp: 40
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-08-18
Zakres przedmiotowy
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Torzym Południe wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki nr 24/2 i 26 obręb Garbicz.

Nawigacja między stronami listy informacji