ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 51
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-07
Zakres przedmiotowy
budowie elektrowni fotowoltaicznej Torzym 1 o mocy do 120 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 55/3, 67/1, 49/1, 72/3, 73/1, 75/1, 75/2, 81/1, 39/1 , 33/2, 33/1,32,28/1 w obrębie 0063 Gądków Wielki
Lp: 52
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-07
Zakres przedmiotowy
Zawiadomienie o wydanej decyzji środowiskowej.
Lp: 53
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-06-05
Zakres przedmiotowy
inwestycja celu publicznego polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0,4 kV na działkach o nr ewidencyjny 133/5, 650, 130/1, 130/3 obręb 0073 Torzym
Lp: 54
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-06-02
Zakres przedmiotowy
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr SUL3056A, części działki o numerze ewidencyjnym: 21/1, gmina Torzym, obręb 0066 Kownaty.
Lp: 55
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-29
Zakres przedmiotowy
decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., z dnia 25 kwietnia 2023 r., znak sprawy SKO.Go/450-Sz../281/23 zostało wszczęte postępowanie
Lp: 56
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-23
Zakres przedmiotowy
ZAWIADOMIENIE O ZEBRANYCH DOWODACH I MATERIAŁACH SPRAWY PRZED WYDANIEM DECYZJI budowie elektrowni fotowoltaicznej Torzym 1 o mocy do 120 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 55/3, 67/1, 49/1, 72/3, 73/1, 75/1, 75/2, 81/1, 39/1 , 33/2, 33/1,32,28/1 w obrębie 0063 Gądków Wielki
Lp: 57
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-15
Zakres przedmiotowy
decyzja o budowie elektrowni fotowoltaicznej Torzym 2 o mocy do 80 MW wraz z nie-zbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 697/12, 697/9, 697/5, 699/2, 744/5, 744/4, 723/1, 720/2, 721/2, 720/3, 244, 243, 241/3, 237/3, 238 w obrębie 0063 Gądków Wielki
Lp: 58
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-09
Zakres przedmiotowy
budowa sieci elektroenergetycznej SN 15kV i pozostałej infrastruktury towarzyszącej na działce nr ewidencyjny 4/2 obręb 0065 Koryta,
Lp: 59
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-09
Zakres przedmiotowy
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na dz. nr 105/1 obręb 0074 Walewice oraz na dz. nr 119/3 i 133/3 obręb 0061 Garbicz.
Lp: 60
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-05-09
Zakres przedmiotowy
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr SUL3056A na dz. nr 21/1 obręb 0066 Kownaty.

Nawigacja między stronami listy informacji