ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Typ formularza Data dokumentu Zakres przedmiotowy
Lp: 71
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-06
Zakres przedmiotowy
Wszczęto postępowanie budowa elektrowni fotowoltaicznej Torzym 2 o mocy do 80 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działkach o numerach ewidencyjnych 697/12, 697/9, 697/5, 699/2, 744/5, 744/4, 723/1, 720/2, 721/2, 720/3, 244, 243 241/3, 237/3, 238 w obrębie 0063 Gądków Wielki
Lp: 72
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-03-01
Zakres przedmiotowy
wszczęte postępowanie budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej numer 114/13 obręb 0072 Tarnawa,
Lp: 73
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-24
Zakres przedmiotowy
Dec. środ.budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 53 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej numer 130/2 obręb 0075 Wystok
Lp: 74
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-24
Zakres przedmiotowy
Dec. srod.budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 98 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej numer 1/2; 33/3; 70/4; 74/2; 75/2; 168/2; 93/4; 89; 90; 18/1 obręb 0068 Lubów
Lp: 75
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-24
Zakres przedmiotowy
Dec. środ., budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 223 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej numer 31/1; 88/16; 88/19; 88/18 obręb 0064 Grabów
Lp: 76
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-24
Zakres przedmiotowy
Dec. środ.,wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 3), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Garbicz, inwestycja planowana jest na działce o nr 51/3 obręb 0061 Garbicz
Lp: 77
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-02-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie - przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,wymagany raport.Camp Garbicz dz. nr 87/18 i 87119 obręb 0061 Garbicz.
Lp: 78
Typ formularza
Formularz A
Typ dokumentu
2023-02-22
Zakres przedmiotowy
Postanowienie o przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, raport, budowa elektrowni fotowoltaicznej Torzym Południe wraz z niezbędną infra-strukturą techniczną na terenie działki nr 24/2 i 26 obręb Garbicz
Lp: 79
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-31
Zakres przedmiotowy
zostało zakończone postępowanie administracyjne w sprawie budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 223 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na działce ewidencyjnej numer 31/1; 88/16; 88/19; 88/18 obręb 0064 Grabów
Lp: 80
Typ formularza
Formularz B
Typ dokumentu
2023-01-31
Zakres przedmiotowy
zostało zakończone postępowanie wykonaniu urządzenia wodnego (studnia wiercona nr 3), służącego do ujmowania wód podziemnych z ujęcia w miejscowości Garbicz, inwestycja planowana jest na działce o nr 51/3 obręb 0061 Garbicz

Nawigacja między stronami listy informacji