ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2020-12-29
Data rozstrzygnięcia
2021-02-18
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 31 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-04
Data rozstrzygnięcia
2020-12-28
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 75 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-04
Data rozstrzygnięcia
2021-01-04
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Rzepińskiej oraz oczyszczalni przydomowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 34.3 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-09-29
Data rozstrzygnięcia
2020-11-03
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150.4 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-07-27
Data rozstrzygnięcia
2020-08-13
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze - dowozy szkolne (DOCX, 29.6 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-06-09
Data rozstrzygnięcia
2020-06-26
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Torzym, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - odbiór odpadów - 2020-2021 (PDF, 102.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2019-11-20
Data rozstrzygnięcia
2019-12-09
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby na terenie Miasta i Gminy Torzym w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze - zakup energii (PDF, 100.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2019-11-13
Data rozstrzygnięcia
2019-12-04
Tytuł zamówienia publicznego
Remont istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w zakresie wymiany technologii w m. Prześlice
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze - SUW Prześlice (PDF, 104.6 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-08-14
Data rozstrzygnięcia
2019-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
Dowóz i odwóz na podstawie biletów miesięcznych dzieci i młodzieży z terenu Miasta i Gminy Torzym wraz z zapewnieniem opieki.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Zawiadomienie o wyborze - dowozy szkolne 2019-2020 (PDF, 212.4 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-07-12
Data rozstrzygnięcia
2019-07-31
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie projektu budowlanego dla budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Tarnawa Rzepińska gm. Torzym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Informacja o wyborze oferty - Dokumentacja Tarnawa Rzepinska (PDF, 117.8 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji