ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miejskiego w Torzymiu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-08-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-08-21 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Przewozy dziecka niepełnosprawnego do placówki oświatowej
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ZAPYTANIE OFERTOWE (PDF, 1.4 MiB)
 • Formularz Ofertowy (DOCX, 14.4 KiB)
 • FORMULARZ DOKUMENTUJĄCY UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (PDF, 73.2 KiB)
 • INFORMACJA O WYNIKU (PDF, 37.3 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Torzymiu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej” realizowane w formie "zaprojektuj i wybuduj"
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 44.5 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 101 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 100.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (RTF, 10.5 MiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 102.4 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 104 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 96.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 116.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 549 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 25 KiB)
 • Program funkcjonalno użytkowy (PDF, 8.2 MiB)
 • Załącznik do PFU (PDF, 1.3 MiB)
 • Załącznik do PFU (PDF, 649.5 KiB)
 • Załącznik do PFU (PDF, 310.9 KiB)
 • Załącznik do PFU (PDF, 129.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (DOCX, 27.3 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (DOCX, 25.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (DOCX, 24.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (PDF, 60.2 KiB)
 • Decyzja środowiskowa (PDF, 12.3 MiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (DOCX, 25.4 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (DOCX, 27.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 162.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 517.2 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (DOCX, 29.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (DOCX, 257.3 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (DOCX, 24 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (PDF, 298.8 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ (PDF, 103.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ (DOCX, 23.9 KiB)
 • Mapy z rzędnymi wysokościowymi (ZIP, 648.2 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 102.4 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 31 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-11 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Zamawiającego oraz podległych jednostek organizacyjnych w okresie 01.01.2021 do 31.12.2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 34.8 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 137.2 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (XLSX, 18.3 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOCX, 31.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (XLSX, 41.1 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 59 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 36.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 38 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (DOC, 42.5 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 66.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 75 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2020-12-04
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-11 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad robotami budowlanymi prowadzonymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Tarnawie Rzepińskiej oraz oczyszczalni przydomowej”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie (DOCX, 41 KiB)
 • SIWZ (DOCX, 148 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (DOCX, 101.7 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (DOCX, 34.3 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2020-09-29
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-23 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie - wodkan Tarnawa Rzepińska (PDF, 251.5 KiB)
 • SIWZ - wodkan Tarnawa Rzepińska (PDF, 454.2 KiB)
 • Załaczniki do SIWZ - wodkan Tarnawa Rzepińska (ZIP, 19.7 MiB)
 • zmiana treści SIWZ - wodkan Tarnawa Rzepińska (PDF, 235.7 KiB)
 • Przedmiar ofertowy - kanalizacja (PDF, 256.3 KiB)
 • Przedmiar ofertowy - wodociąg (PDF, 246.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ_1- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej (PDF, 138.8 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ_2- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej (PDF, 218.5 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ_3- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej (PDF, 136.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ_4- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej (PDF, 261.9 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ_2- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej (PDF, 183.3 KiB)
 • Zmiana treści Ogloszenia_1- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej (PDF, 152.1 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ_5- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej (PDF, 141.2 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ_6- Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w m. Tarnawa Rzepińska oraz budowę oczyszczalni przydomowej (PDF, 94.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 191.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 150.4 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2020-07-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia dzieci do szkół na terenie Miasta i Gminy Torzym w roku szkolnym 2020/2021
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie - dowozy szkolne 2020-2021 (DOCX, 32.8 KiB)
 • SIWZ - dowozy szkolne 2020-2021 (DOCX, 127.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofer (DOCX, 100.2 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze - dowozy szkolne (DOCX, 29.6 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2020-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-18 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Odbieranie i transport odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy Torzym, na których zamieszkują mieszkańcy i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogłoszenie - odbiór odpadów 2020-2021 (PDF, 349.9 KiB)
 • SIWZ - odbiór odpadów 2020-2021 (PDF, 772.8 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ - odbiór odpadów 2020-2021.docx (PDF, 235.8 KiB)
 • Zmiana SIWZ nr 2 - odbiór odpadów 2020-2021 (DOCX, 55.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ - odbiór odpadów 2020-2021 (PDF, 371.5 KiB)
 • Zmiana treści SIWZ 3 - odbiór odpadów 2020-2021.docx (PDF, 162.7 KiB)
 • Wyjaśnienia do SIWZ 2 (PDF, 269.3 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - odbiór odpadów - 2020-2021 (PDF, 102.3 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze oferty - odbiór odpadów - 2020-2021 (PDF, 102.1 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2020-06-09
Termin składania ofert / wniosków
2020-06-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Termomodernizacja budynku w zakresie ocieplenia ścian zewnętrznych Szkoły Podstawowej w Boczowie” w ilości 321 m2.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Ocieplenie ścian szkoły podstawowej w Boczowie (DOCX, 34.7 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2019-12-27
Termin składania ofert / wniosków
2020-01-07 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Używany samochód dostawczy w zabudowie typu „chłodnia”.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • Dostawa samochodu chłodni (DOCX, 23 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2019-11-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-11-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługą dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby na terenie Miasta i Gminy Torzym w okresie 01.01.2020 – 31.12.2020
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Ogloszenie - zakup energii elektr. 2020 (DOCX, 33.4 KiB)
 • SIWZ - zakup energii elektr. 2020 (DOC, 165.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - zakup energii elektr. 2020 (ZIP, 118.8 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - energia (DOCX, 27 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze - zakup energii (PDF, 100.1 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji