ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Szanowny Mieszkańcu Gminy Zielona Góra!
 
Miasto Zielona Góra otrzymało dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla obszaru funkcjonalnego miasta wojewódzkiego Zielona Góra.
PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ (PGN) jest dokumentem strategicznym, który opisuje kierunki działań zmierzających do osiągnięcia celów pakietu klimatyczno-energetycznego:
  • redukcji emisji gazów cieplarnianych,
  • zwiększania udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych,
  • zwiększenia efektywności energetycznej oraz poprawy jakości powietrza
  • zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii.
 
Działania prowadzone w ramach PGN umożliwią poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców Gmin funkcjonujących w obrębie obszaru funkcjonalnego miasta Zielona Góra. Zadania obejmują kontynuację rozpoczętych w latach poprzednich działań w zakresie zmierzającym do ograniczenia emisji zanieczyszczeń pyłowo – gazowych, termomodernizacji budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, modernizacji i rozbudowy sieci drogowej, zmniejszenia energochłonności oświetlenia ulicznego oraz innych dziedzin funkcjonowania Gminy.
WAŻNE! Dobrze opracowany PGN pozwoli podnieść szanse Gminy i jej Mieszkańców na uzyskanie dofinansowania ze środków krajowych i Unii Europejskiej, w tym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2014-2020.
 
W związku z powyższym przekazujemy Państwu ankietę z prośbą o jej wypełnienie i przekazanie, niezależnie od chęci uczestnictwa w programach wdrażanych przez Gminę lub dedykowanych bezpośrednio do przedsiębiorców i mieszkańców. Uzyskane informacje pozwolą jak najlepiej rozpoznać i zdiagnozować potrzeby i możliwości Gminy Zielona Góra w zakresie modernizacji źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynków.
Wszelkie informacje dotyczące PGN wraz ze wzorem ankiet są udostępnione do pobrania na stronie internetowej Urzędu Gminy www.bip.gminazg.pl w zakładce „Gospodarka niskoemisyjna
 
Dodatkowe informacje uzyskacie Państwo u Wykonawcy PGN – Pomorska Grupa Konsultingowa SA w Bydgoszczy www.pgksa.pl telefon 728333988; email lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy w Zielonej Górze; ul. Generała Jarosława Dąbrowskiego  41; 65-021 Zielona Góra; tel. 684755670 w.2070
Wypełnioną ankietę należy złożyć w Urzędzie Gminy lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Zielona Góra; ul. Generała Dąbrowskiego 41; 65-021 Zielona Góra lub przesłać drogą elektroniczną na adres: w terminie do 30 listopada 2014 roku.
 
                                                                                      Dziękujemy Państwu za pomoc w opracowaniu PGN.
                                                                                                    Wójt Gminy Zielona Góra
 
                                                                                                           Mariusz Zalewski

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Tajsner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Huczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-10 08:16:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-10 08:21:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-10 08:21:15
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3736 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Tajsner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Huczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-07 07:48:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-07 07:53:58
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-07 07:53:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4192 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Gospodarka niskoemisyjna

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Zielona Góra wspólnie z Miastem Zielona Góra oraz Gminami;Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór przystąpiła do realizacji projektu pn.: „Gospodarka niskoemisyjna w obszarze funkcjonalnym miasta wojewódzkiego Zielona Góra”.
Na ten cel Miasto otrzymało, w ramach przeprowadzonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie konkursu, dotację w wysokości 85% kosztów projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 w ramach działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - plany gospodarki niskoemisyjnej.
Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w Gminach obszaru miasta wojewódzkiego Zielona Góra oraz analizę gospodarki energetycznej.
Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii z odnawialnych źródeł.
Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.
Koncepcja tworzenia i realizacji Planów Gospodarki Niskoemisyjnej wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany Protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.
Gospodarka niskoemisyjna” (ang. low emission economy) oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.
Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji Programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.
Wykonawcą Planu dla obszaru funkcjonalnego miasta Zielona Góra jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna; ul. Gdańska 76; 85-021 Bydgoszcz; www.pgksa.pl
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Zielona Góra
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Łukasz Tajsner
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Ryszard Huczek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-07 07:35:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-07 07:35:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-10-10 08:24:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3737 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »