ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rachunki bankowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Rachunki bankowe

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-20 09:25:20 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Rachunki bankowe obsługiwane przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wlkp.
 
Rachunek bieżący budżetu Miasta
 
nr 07 8363 0004 0000 3968 2000 0003
 
Na powyższy rachunek bankowy należy dokonywać wpłat z nastepujacych tytułów:
- dochody Miasta Gorzów Wlkp. z następujących tytułów : subwencje, dotacje na realizację zadań, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
  i fizycznych, należne dochody gminy, dzierżawy majątku miasta
- uiszczane przez osoby prawne i fizyczne podatki lokalne: od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych,
- uiszczane przez osoby prawne i fizyczne opłaty lokalne: targowa, za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, użytkowanie  wieczyste gruntu, za zajęcie pasa
  drogowego,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa uzytkowania
  wieczystego nieruchomości,
- mandaty karne nałożone przez Straż Miejską oraz pozostałe dochody i opłaty nie ujęte w rachunkach pomocniczych.
 
Rachunki pomocnicze
 
1) opłata skarbowa:
     nr 56 8363 0004 0000 3968 2000 0770
 
2) dochody Skarbu Państwa:
    nr 50 8363 0004 0000 3968 2000 0005
 
3) wpłaty wadium, kaucji i zabezpieczeń
    nr 23 8363 0004 0000 3968 2000 0006
 
4) opłaty z tytułu opracowań geodezyjnych i kartograficznych
    nr 60 8363 0004 0000 3968 2000 0019
 
5) opłaty manipulacyjne, opłaty dodatkowe kredytowe i gotówkowe z tytułu korzystania ze środków transportu publicznego bez uiszczonej opłaty
    za przejazd
    nr 88 8363 0004 0000 3968 2000 0776
 
6) opłaty komunikacyjne
    nr 42 8363 0004 0000 3968 2000 0052
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony