ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Spraw Obywatelskich

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Spraw Obywatelskich

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Sylwia Bagińska
tel.: 95 7355 581
fax: 95 7355 757
 
Referat Ewidencji Ludności tel.: 95 7355 604, 95 7355 569, 95 7355 571
Referat Dowodów Osobistych tel.:  95 7355 573, 95 7355 574

e-mail:
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. - budynek przy ul.Sikorskiego 3-4
pok.: 316 piętro II
 
Zakres działania:
 1. prowadzenie ewidencji ludności pobytu stałego i czasowego oraz rejestru zamieszkania cudzoziemców;
 2. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawach zameldowania
  i wymeldowania z urzędu i na wniosek;
 3. załatwianie spraw związanych z nadawaniem numeru ewidencyjnego w ramach Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności;
 4. prowadzenie spraw związanych z wyborami: Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz prezydenta miasta,  a także referendów lokalnych i ogólnopolskich:
  1. prowadzenie rejestru i sporządzanie spisów wyborców,
  2. sporządzanie aktów pełnomocnictwa do głosownia,
  3. sporządzanie pakietów wyborczych w głosowaniu korespondencyjnym,
  4. wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania;
 5. wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;
 6. prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach wydania i unieważnienia dokumentów tożsamości;
 7. sporządzanie dla dyrektorów szkół informacji dot. ewidencji dzieci;
 8. udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, rejestru PESEL oraz rejestru dowodów osobistych;
 9. przeprowadzanie rejestracji osób podlegających kwalifikacji wojskowej;
 10. uczestniczenie w przygotowywaniu i przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej;
 11. wydawanie decyzji o uznaniu osób podlegających kwalifikacji wojskowej, którym doręczono karty powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej oraz żołnierzom odbywającym tę służbę za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny;
 12. wydawanie decyzji o konieczności sprawowania przez żołnierza bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny;
 13. prowadzenie spraw oraz wydawanie decyzji o pokrywaniu należności mieszkaniowych żołnierzom oraz osobom podlegającym kwalifikacji wojskowej odbywającym służbę zastępczą i odbywającym zasadniczą służbę w obronie cywilnej;
 14. prowadzenie spraw dotyczących refundacji utraconego wynagrodzenia za pracę w związku z powołaniem żołnierza rezerwy na ćwiczenia wojskowe oraz ustalanie wysokości świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie;
 15. doręczanie kart powołania do czynnej służby wojskowej, do odbycia ćwiczeń wojskowych przeprowadzanych w trybie natychmiastowego stawiennictwa oraz do czynnej służby wojskowej, w razie ogłoszenia mobilizacji i wojny;
 16. wykonywanie czynności związanych z powszechnym obowiązkiem obrony oraz współdziałanie w tych sprawach z organami wojskowymi;
 17. realizowanie świadczeń na rzecz obrony;
 18. przyjmowanie zawiadomień o odbyciu zgromadzeń oraz wydawanie decyzji zakazujących zgromadzeń;
 19. kierowanie do pracy inwalidów wojennych i wojskowych;
 20. wyrażanie zgody na rozwiązanie z inwalidą wojennym lub wojskowym stosunku pracy przez zakład pracy;
 21. prowadzenie ewidencji stowarzyszeń i fundacji oraz spraw z nimi związanych;
 22. prowadzenie spraw repatriacyjnych;
 23. prowadzenie spraw spisowych statystyki państwowej zleconej miastu.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 02:00:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 02:02:38
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Nowakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-15 14:46:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
40284 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »