ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Stanisława Sztuka
tel: 95 7355 584
fax: 95 7355 624
e-mail:
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. - budynek przy ul. Sikorskiego 3-4
pok.: 417
 
Zakres działania:
 1. reprezentowanie Miasta Gorzowa Wlkp. oraz Skarbu Państwa w sprawach gospodarowania nieruchomościami;
 2. gospodarowanie nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta i Skarbu Państwa, w zakresie:
  1. sprzedaży, oddawania w użytkowanie wieczyste, zamiany, darowizny nieodpłatnego przekazywania i obciążania,
  2. sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych,
  3. przekazywania w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym i wygaszania tego prawa,
  4. wydzierżawiania i użyczania gruntów, z wyłączeniem dróg,
  5. sporządzania planów wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości;
 3. określanie warunków zbycia nieruchomości oraz bonifikat od ustalonych cen;
 4. organizowanie przetargów na zbycie i dzierżawę nieruchomości oraz najem lokali użytkowych i garaży;
 5. nabywanie nieruchomości do zasobu Miasta i Skarbu Państwa oraz na cele publiczne, a także wykonywanie prawa pierwokupu;
 6. aktualizowanie bazy danych gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste;
 7. wyznaczanie dodatkowych terminów zagospodarowania gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste, żądanie rozwiązania umów użytkowania wieczystego;
 8. ustalanie i aktualizowanie opłat z tytułu użytkowania wieczystego, opłat adiacenckich i planistycznych;
 9. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 10. wykonywanie zadań administracji rządowej oraz gospodarowania nieruchomości Skarbu Państwa w zakresie:
  1. współpracy z właściwym organem w sprawach dotyczących przekazywania nieruchomości na potrzeby statutowe urzędów centralnych, ministerstw, urzędów wojewódzkich itp.,
  2. wywłaszczania i orzekania o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości,
  3. orzekania o nadaniu na własność nieruchomości,
  4. zezwalania na niezwłoczne zajęcie nieruchomości,
  5. ograniczania sposobu korzystania z nieruchomości,
  6. sporządzania planów realizacji polityki gospodarowania nieruchomościami,
  7. sporządzania dla wojewody rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami,
  8. składanie wniosków o założenie ksiąg wieczystych dla nieruchomości,
  9. stwierdzanie nabycia mienia po jednostkach, które utraciły byt prawny;
 11. wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego;
 12. prowadzenie spraw dotyczących targowisk w zakresie:
  1. ewidencjonowania,
  2. nadzorowania administratora nad wykorzystywaniem nieruchomości,
  3. organizowanie nowych targowisk i ustalanie ich administratorów;
 13. prowadzenie spraw wynikających z funkcji nadzorczej miasta nad Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej w zakresie technicznym i ekonomicznym z wyłączeniem polityki mieszkaniowej, przydziału mieszkań, dodatków mieszkaniowych i dochodzenia należności z tytułu czynszu za najem lokali mieszkalnych;
 14. prowadzenie spraw związanych z polityką gospodarowania lokalami użytkowymi, w tym prowadzenie ewidencji wolnych lokali użytkowych;
 15. przygotowywanie deklaracji do wymiaru podatku od nieruchomości;
 16. wystawianie faktur VAT związanych z działalnością wydziału;
 17. prowadzenie ewidencji majątku miasta zgodnie z klasyfikacją statystyczną, w tym szczegółowej ewidencji analitycznej środków trwałych urzędu, według klasyfikacji rodzajowej z podziałem według miejsca użytkowania;
 18. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem środków trwałych innym podmiotom;
 19. organizowanie i koordynowanie inwentaryzacji majątku użytkowanego przez urząd;
 20. sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie rzeczowego majątku miasta;
 21. współdziałanie z Wydziałem Budżetu i Rachunkowości w zakresie ewidencyjnego ujmowania majątku miasta;
 22. sporządzanie sprawozdań o stanie i sposobie gospodarowania majątkiem miasta;
 23. opracowywanie analiz prawidłowości wykorzystania majątku miasta;
 24. prowadzenie rejestru jednostek organizacyjnych miasta;
 25. prowadzenie komunalizacji gruntów;
 26. prowadzenie ewidencji gruntów komunalnych oraz regulowanie ich stanów prawnych;
 27. prowadzenie spraw spadków przypadających miastu jako spadkobiercy ustawowemu i koordynacja w tym zakresie pracy właściwych wydziałów;
 28. prowadzenie pełnej procedury po przepadku na rzecz miasta pojazdów usuniętych na podstawie ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-08-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-20 02:11:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Zasilenie Danymi
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-20 02:14:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Nowakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-02-01 16:27:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
23643 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »