ˆ

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego wzdłuż ulicy Edwarda Jancarza

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o przyjęciu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego wzdłuż ulicy Edwarda Jancarza
 
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.), zawiadamiam o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 26 października 2022 r. uchwały Nr LVI/993/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego wzdłuż ulicy Edwarda Jancarza.
 
            Treść ww. uchwały jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
 
            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów, w tym z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Myśliborskiej 34, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. 7, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – nr tel. 957355972, 957355899).
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Kałużna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-10 08:20:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Julia Kałużna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-15 07:38:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Paula Semak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-15 07:38:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
128 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Słabońskiego i dla obszaru położonego w rejonie ulicy Mironickiej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej na potrzeby ww. planów.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
- dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Słabońskiego
- dla obszaru położonego w rejonie ulicy Mironickiej
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.).
 
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwał:
- Nr LIV/936/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Słabońskiego
- Nr LV/958/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Mironickiej
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko sporządzanej na potrzeby ww. planów.
Z wyżej wymienionymi uchwałami wraz z załącznikami graficznymi określającymi granice planów można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34 po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 95 7355 505 lub 95 7355 945 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. - www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planów oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do ww. planów:
 • na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
w terminie do dnia 16 listopada 2022 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
                                                                                               Jacek Wójcicki
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Wasielewska-Prychoda
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-21 08:20:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Agnieszka Wasielewska - Prychoda
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-21 08:33:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Agnieszka Wasielewska - Prychoda
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-21 08:33:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
180 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego: dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rumiankowej i Tymiankowej oraz dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kobylogórskiej i Ziemiańskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. planów

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
 • dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rumiankowej i Tymiankowej;
 • dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kobylogórskiej i Ziemiańskiej;
  wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. planów
 
    Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), a także uchwały Nr XLI/710/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. oraz uchwały Nr XLI/711/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 sierpnia 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
 • dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rumiankowej i Tymiankowej
 • dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kobylogórskiej i Ziemiańskiej
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko ww. planów, w dniach od 21 października 2022 r. do 14 listopada 2022r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej: https://bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce Zagospodarowanie przestrzenne / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania).
Z projektami planów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta  po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod nr 95 7355 972 / 899.
    Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach ww. planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 8 listopada 2022 r. w pokoju nr 7 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34):
 • o godz. 14.00 dla obszaru położonego w rejonie ulic: Rumiankowej i Tymiankowej,
 • o godz. 15.00 dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kobylogórskiej i Ziemiańskiej.
   Uwagi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do ww. projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
 • na piśmie na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 972 lub /879,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: z dopiskiem „uwagi do planu w rejonie ulic: Rumiankowej i Tymiankowej” lub „uwagi do planu w rejonie ulic: Kobylogórskiej i Ziemiańskiej”.
    Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do ww. projektów planów może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów, wyłożonych do publicznego wglądu.
    Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2022 r.
 
Jacek Wójcicki
Prezydent  Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-10-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Wysoczańska-Bednarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-10-11 09:08:49
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Wysoczńska - Bednarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-10-14 07:25:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Wysoczńska - Bednarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-10-14 07:25:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
286 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego: dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Koniawską, Kobylogórską i Krótką, dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta, dla obszaru położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową, ul. Walczaka i Parkiem Kopernika.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o przyjęciu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
 • dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Koniawską, Kobylogórską i Krótką,
 • dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta,
 • dla obszaru położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową, ul. Walczaka i Parkiem Kopernika.
 
Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029 ze zm.), zawiadamiam:
 • o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 31 sierpnia 2022 r. uchwały Nr LIV/933/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Koniawską, Kobylogórską i Krótką,
 • o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 31 sierpnia 2022 r. uchwały Nr LIV/934/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta,
 • o przyjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w dniu 31 sierpnia 2022 r. uchwały Nr LIV/935/2022 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy ul. Piłsudskiego, ul. Czereśniową, ul. Walczaka i Parkiem Kopernika.
            Treść ww. uchwał jest dostępna na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
 
            Jednocześnie informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planów, w tym z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 oraz z podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust.3 ww. ustawy, w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., w Wydziale Urbanistyki i Architektury przy ul. Myśliborskiej 34, 66-400 Gorzów Wlkp., pok. 7, w godzinach pracy urzędu (po wcześniejszym umówieniu telefonicznym – nr tel. 957355945, 957355899, 957355972).
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Kałużna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-12 09:37:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Julia Kałużna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-13 07:41:01
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Julia Kałużna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 07:41:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
116 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego: dla obszaru położonego w rejonie ulic: Pomorskiej i Chemicznej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Słabońskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego:
 • dla obszaru położonego w rejonie ulic: Pomorskiej i Chemicznej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Słabońskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
 • o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Uchwały Nr LIV/938/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Pomorskiej i Chemicznej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko,
 • o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Uchwały Nr LIV/936/2022 z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego w rejonie ul. Warszawskiej i ul. Słabońskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 
Z wyżej wymienionymi uchwałami wraz z załącznikami graficznymi określającymi granice planów można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34, pokój 7 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego - ww.bip.wrota.lubuskie.pl./umgorzow.
 
Zainteresowani mogą składać wnioski do planów oraz do prognoz oddziaływania na środowisko, które zostaną sporządzone do ww. planów:
 • na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 4,
  66-400 Gorzów Wlkp.,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej:
 
w terminie do dnia 7 października 2022r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta
Gorzowa Wielkopolskiego
 
 
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Kałużna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-12 09:27:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Julia Kałużna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-13 07:41:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Julia Kałużna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 07:41:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
187 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego przy ulicy Jana Janockiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego przy ulicy Jana Janockiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
     Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
 
zawiadamiam
o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Uchwały Nr LIV/937/2022 z dnia 31 sierpnia 2022r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego przy ulicy Jana Janockiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
    
     Z wyżej wymienioną uchwałą wraz z załącznikiem graficznym określającym granice planu można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul. Myśliborska 34, pokój 7, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 957355505 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.- www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
     Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do planu:
 • na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 4,
  66-400 Gorzów Wlkp.,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
w terminie do 5 października 2022 r.
   
     Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Dołżycka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-12 08:05:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Dołżycka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-13 07:42:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Julia Kałużna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-09-13 07:42:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
168 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego wzdłuż ulicy Edwarda Jancarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego wzdłuż ulicy Edwarda Jancarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029), a także uchwały Nr XXXV/626/2021 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 31 marca 2021 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego wzdłuż ulicy Edwarda Jancarza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 29 lipca 2022 r. do 22 sierpnia 2022 r. w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Myśliborskiej 34, w pokoju nr 7 w godz. od 8.00 do 15.00 i na stronie internetowej: bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/ (w zakładce „Zagospodarowanie przestrzenne / Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – w trakcie opracowania). Z projektem planu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 972 / 899.
 
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 sierpnia 2022 r. o godz. 15.00, w pokoju nr 7 (Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, przy ul. Myśliborskiej 34).
 
Uwagi na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz na podstawie art. 39 i 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
można składać do Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, jako organu właściwego do rozpatrywania uwag:
 • na piśmie na adres ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • ustnie do protokołu po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr 95 7355 972 lub /879,
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: z dopiskiem „uwagi do planu dla obszaru położonego wzdłuż  ulicy Edwarda Jancarza”.
            Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, uwagi do projektu planu może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, wyłożonym do publicznego wglądu.
Uwagi należy składać z podaniem nazwiska i imienia lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 września 2022 r.
 
 
Jacek Wójcicki
    Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Pełna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Julia Kałużna
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-18 10:36:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Julia Kałużna
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-22 07:39:48
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Julia Kałużna
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-22 07:39:48
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Staszica a ul. Dunikowskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO
 
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Staszica a ul. Dunikowskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
 
zawiadamiam
 
o podjęciu przez Radę Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Uchwały Nr V/91/2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. dla obszaru położonego pomiędzy ul. Staszica a ul. Dunikowskiego oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Z wyżej wymienioną uchwałą wraz z załącznikiem graficznym określającym granice planu można zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury, ul.Myśliborska 34, pokój 7, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod nr tel.: 957355972, 957355505 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp., - www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie sporządzona do planu:
 • na piśmie do Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Sikorskiego 4, 66-400 Gorzów Wlkp.,
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: ,
 • ustnie do protokołu,
 • za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej,
w terminie do dnia 5 sierpnia 2022 r.
 
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 
 
Jacek Wójcicki
Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrona danych osobowych:
Informuję, że administratorem danych osobowych stron postępowania jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, na stronie bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/299/klauzula_informacyjna/.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Alicja Wysoczańska-Bednarska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-08 11:13:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Alicja Wysoczńska - Bednarska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-15 07:45:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Alicja Wysoczńska - Bednarska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-15 07:45:53
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na północ od ulicy Szczecińskiej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WIELKOPOLSKIEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego na południe od ul. Walczaka, pomiędzy ul. Silwanowską i wschodnią granicą miasta wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Nawigacja między stronami listy informacji