ˆ

Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-05-24

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
14:50:52 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenia z dnia 16 maja 2022r. Alicja Wesołowska
14:50:02 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Gorzowa Wlkp. - przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym.pdf - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenia z dnia 16 maja 2022r. Alicja Wesołowska
10:17:14 Edycja elementu informacja Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenia z dnia 16 maja 2022r.
(widoczna od 2022-05-16 00:00:00)
Alicja Wesołowska
10:16:18 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Miasta Gorzowa Wlkp. przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej - Nazwa elementu do którego przynależy: Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenia z dnia 16 maja 2022r. Alicja Wesołowska

Zmiany z dnia: 2022-05-16

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
12:41:46 Upublicznienie elementu informacja Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia, oddania w użytkowanie wieczyste, najem, dzierżawę lub użyczenia z dnia 16 maja 2022r.
(widoczna od 2022-05-16 00:00:00)
Alicja Wesołowska
« powrót do poprzedniej strony