ˆ

Zaświadczenia

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia:
  • o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości;
  • o wysokości zobowiązań spadkodawcy;
  • o wysokości zaległości podatkowych zbywającego;
  • o niezaleganiu w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu;
  • o stanie zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu;
  • o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencj podatków i opłat lokalnych, zawierający:
a.  nazwisko i imię / nazwa
b.  numer ewidencyjny PESEL
c.  numer identyfikacji podatkowej NIP
d.  określenie rodzaju zaświadczenia
e.  cel uzyskania zaświadczenia lub podanie podstawy prawnej
f.  informację o sposobie odbioru zaświadczenia: osobiście / pocztą / przez pełnomocnika
 
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 7 dni.
 
OPŁATY:
1.  Opłata skarbowa:
a.  za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości wynosi 21,00zł;
b.  za wydanie zaświadczenia o wysokości zaległości podatkowych spadkodawcy lub zbywającego wynosi 21,00zł;
c.  za wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 17,00zł;
d.  za wydanie zaświadczenia o stanie zaległości w opłatach za użytkowanie wieczyste gruntu wynosi 17,00zł;
e.  za wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatków i opłat lokalnych w wysokości 17,00zł;
f.  za pełnomocnictwo 17,00zł;
 
TRYBY ODWOŁAWCZE:
Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą o nie następuje w drodze postanowienia, na które przysługuje prawo wniesienia zażalenia w terminie 7 dni od dnia jego doręczena - do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
 
PODSTAWA PRAWNA:
-  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.);
-  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.);
-  Ustawa z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 ze zm.);
-  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2020r. poz. 730 ze zm.)
 
MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
Wydział Podatków i Opłat lub kancelaria Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Anna Jaworska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Renata Rój
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-01-14 10:33:03
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Kryś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-01-14 10:37:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Jaworska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-07 11:01:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »