ˆ

Pozwolenia i zgłoszenia budowlane

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

informacja o wydaniu decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logistyczno-magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z częściami administarcyjno-socjalnymi, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami, budynkiem wartowni, zbiornikiem PPOŻ., pompownią, zbiornikiem retencyjno-odparowującym, a także z sieciami zewnętrznymi i instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i elektroenergetyczną, obejmującego swoim zakresem działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 237/13 zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp.

informacja o wydaniu decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logis

Gorzów Wlkp. 21 października 2021 r.
Numer rejestru korespondencji: 3523/2021
Numer rejestru organu: WUA-IV.6740.346.2021.JSz         
 
OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta  Gorzowa  Wlkp.
 
Zgodnie z art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.),
Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
podaje do publicznej wiadomości, że zostało zakończone postępowanie administracyjne wydaniem decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r. w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logistyczno-magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z częściami administarcyjno-socjalnymi, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami, budynkiem wartowni, zbiornikiem PPOŻ., pompownią, zbiornikiem retencyjno-odparowującym, a także z sieciami zewnętrznymi i instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i elektroenergetyczną, obejmującego swoim zakresem działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 237/13 zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp.
Zakres zmian w stosunku do zatwierdzonego decyzją nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ projektu, dotyczy dodania dwukondygnacyjnego budynku biurowo- socjalnego w hali B w osiach E-Fc/8b-9 wraz z wydzieleniem oddzielnej strefy pożarowej, dodanie pomieszczeń w hali B w osiach E-Ec/8-8b oddzielonych pożarowo oraz zmiany sposobu użytkowania hali B w osiach E-Fc/1-8b z funkcji magazynowej na produkcyjną wymaganych uzyskania uzgodnień rzeczoznawców ds. sanitarno-higienicznych i ds. ochrony przeciwpożarowej wymaganych do uzyskania pozwolenia na budowę.
W związku z powyższym informuję, że w terminie wywieszenia obwieszczenia tj. od 22 października 2021 r. do 5 listopada 2021 r. można się zapoznać ze wszystkimi dokumentami zgromadzonymi w sprawie w budynku Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. ul. Myśliborska 34, Wydział Urbanistyki i Architektury, Referat Architektury i Budownictwa, pokój nr 104, w godzinach urzędowania.
Dane o wydanej decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r., znajdują się w publicznie dostępnym wykazie danych, zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow).
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm) zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od daty ukazania się obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. w publicznie dostępnym wykazie danych  zamieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej (www.bip.wrota.lubuskie.pl/umgorzow/)
Data podania do publicznej wiadomości i udostępnienia treści decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu: 22 października 2021 r.
 
Termin do wniesienia odwołania upływa po 28 dniach od daty ukazania się ogłoszenia.
 
Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się:
  1. Tablica ogłoszeń
  2. BIP Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
  3. aa.

Załączniki

Pobierz dane XML informacja o wydaniu decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logistyczno-magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z częściami administarcyjno-socjalnymi, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami, budynkiem wartowni, zbiornikiem PPOŻ., pompownią, zbiornikiem retencyjno-odparowującym, a także z sieciami zewnętrznymi i instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i elektroenergetyczną, obejmującego swoim zakresem działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 237/13 zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp. Drukuj informację informacja o wydaniu decyzji nr 371/21, znak: WUA-IV.6740.346.2021.JSz z dnia 21 października 2021 r. o zmianie pozwolenia na budowę nr 486/19 z dnia 8 listopada 2019 r. znak: WUA-IV.6740.462.2019.KZ dla inwestycji polegającej na budowie zespołu hal logistyczno-magazynowo-usługowo-produkcyjnych wraz z częściami administarcyjno-socjalnymi, drogami wewnętrznymi, placami utwardzonymi, parkingami, budynkiem wartowni, zbiornikiem PPOŻ., pompownią, zbiornikiem retencyjno-odparowującym, a także z sieciami zewnętrznymi i instalacjami: wodociągową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, gazową i elektroenergetyczną, obejmującego swoim zakresem działkę o numerze ewidencyjnym gruntu 237/13 zlokalizowanej przy ul. Szczecińskiej, obręb ew. 7 - Chróścik, jednostka ew. Gorzów Wlkp.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Fol
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-22 07:48:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Fol
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-22 07:52:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Fol
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-22 08:04:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 ul. Śląska 84, dz. nr ewid. 164 obręb ewid. 10 Zamoście

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 ul. Śląska 84, dz. nr ewid. 164 obręb ewid. 10 Zamoście

Data wpływu zgłoszenia: 20 października 2021 r.
Inwestor: Pan Bronisław Walda
Adres inwestycji:  ul. Śląska 84, działka o numerze ewidencyjnym 164, obręb ewid.10-Zamoście, jednostka ewidencyjna Gorzów Wlkp.   
Opis obiektu: przedmiotem inwestycji jest instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1
Termin na załatwienie: 12 listopada 2021 r.
Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia: -
Nowy termin na załatwienie: -
Sprzeciw: -
Termin wniesienia sprzeciwu: -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Fol
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-22 07:41:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Fol
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-22 07:42:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Fol
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-22 07:42:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Klonowa 8, dz. nr ewid. 1200 obręb ewid. 10 Zamoście

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego ul. Klonowa 8, dz. nr ewid. 1200 obręb ewid. 10 Zamoście

Data wpływu zgłoszenia: 18 października 2021 r.
Inwestor: Pan Andrzej Kawalec
Adres inwestycji:  ul. Klonowa 8, działka o numerze ewidencyjnym 1200, obręb ewid 10- Zamoście jednostka ewidencyjna Gorzów Wlkp.   
Opis obiektu: przedmiotem inwestycji instalowanie instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Termin na załatwienie: 9 listopada 2021 r.
Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia: -
Nowy termin na załatwienie: -
Sprzeciw: -
Termin wniesienia sprzeciwu: -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Fol
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-19 12:08:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Fol
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-19 12:09:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Fol
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-19 12:09:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
21 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5A ul. Dąbrowskiego 20, dz. nr ewid. 195 obręb ewid. 5 Śródmieście

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5A ul. Dąbrowskiego 20, dz. nr ewid. 195 obręb ewid. 5 Śródmieście

Data wpływu zgłoszenia: 18 października 2021 r.
Inwestor: Pan Bartłomiej Sprawka
Adres inwestycji:  ul. Dąbrowskiego 20, działka o numerze ewidencyjnym 195, obręb ewid.5-Śródmieście, jednostka ewidencyjna Gorzów Wlkp.   
Opis obiektu: przedmiotem inwestycji jest instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5a
Termin na załatwienie: 9 listopada 2021 r.
Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia: -
Nowy termin na załatwienie: -
Sprzeciw: -
Termin wniesienia sprzeciwu: -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Fol
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-19 12:01:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Fol
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-19 12:02:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Fol
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-19 12:02:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2 al. Konstytucji 3 Maja 103, dz. nr ewid. 1542 obręb ewid. 5 Śródmieście

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2 al. Konstytucji 3 Maja 103, dz. nr ewid. 1542 obręb ewid. 5 Śródmieście

Data wpływu zgłoszenia: 18 października 2021 r.
Inwestor: Pani Elżbieta Biernacka
Adres inwestycji:  al. Konstytucji 3 Maja 103, działka o numerze ewidencyjnym 1542, obręb ewid.5-Śródmieście, jednostka ewidencyjna Gorzów Wlkp.   
Opis obiektu: przedmiotem inwestycji jest instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2
Termin na załatwienie: 9 listopada 2021 r.
Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia: -
Nowy termin na załatwienie: -
Sprzeciw: -
Termin wniesienia sprzeciwu: -
19 października 2021 r. Zaświadczenie o braku sprzeciwu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Fol
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-19 11:55:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Fol
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-19 11:57:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Fol
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-19 11:57:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
25 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego ul. Pirytowa, dz. nr ewid. 1862/12 obręb ewid. 1 Chwalęcice

Zgłoszenie budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego ul. Pirytowa, dz. nr ewid. 1862/12 obręb ewid. 1 Chwalęcice

Data wpływu zgłoszenia: 14 października 2021 r.
Inwestor: Pani Claudia Konsik Dobrowolska
Adres inwestycji:  ul. Pirytowa, działka o numerze ewidencyjnym 1862/12, obręb ewid.1-Chwalęcice, jednostka ewidencyjna Gorzów Wlkp.   
Opis obiektu: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego wolnostojącego
Termin na załatwienie: 5 listopada 2021 r.
Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia: -
Nowy termin na załatwienie: -
Sprzeciw: -
Termin wniesienia sprzeciwu: -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Fol
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-18 11:45:36
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Fol
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-18 11:45:56
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Fol
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-18 11:45:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
33 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 ul. Kostrzyńska 8, dz. nr ewid. 637/1 obręb ewid. 9 Wieprzyce

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1 ul. Kostrzyńska 8, dz. nr ewid. 637/1 obręb ewid. 9 Wieprzyce

Data wpływu zgłoszenia: 15 października 2021 r.
Inwestor: Pani Joanna Bako
Adres inwestycji:  ul. Kostrzyńska 8, działka o numerze ewidencyjnym 637/1, obręb ewid.9-Wieprzyce, jednostka ewidencyjna Gorzów Wlkp.   
Opis obiektu: przedmiotem inwestycji jest instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym jednorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 1
Termin na załatwienie: 8 listopada 2021 r.
Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia: -
Nowy termin na załatwienie: -
Sprzeciw: -
Termin wniesienia sprzeciwu: -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Fol
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-18 11:40:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Fol
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-18 11:45:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Fol
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-18 11:45:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
28 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 8 ul. Śląska 14, dz. nr ewid. 1042 obręb ewid. 10 Zamoście

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 8 ul. Śląska, dz. nr ewid. 1042 obręb ewid. 10 Zamoście

Data wpływu zgłoszenia: 14 października 2021 r.
Inwestor: Pan Arkadiusz Kruszakin
Adres inwestycji:  ul. Śląska 14, działka o numerze ewidencyjnym 1042, obręb ewid.10-Zamoście, jednostka ewidencyjna Gorzów Wlkp.   
Opis obiektu: przedmiotem inwestycji jest instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 8
Termin na załatwienie: 5 listopada 2021 r.
Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia: -
Nowy termin na załatwienie: -
Sprzeciw: -
Termin wniesienia sprzeciwu: -

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Fol
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-15 12:21:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Fol
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-15 12:22:18
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Fol
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15 12:22:18
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 3 ul. Żelazna 7, dz. nr ewid. 1232 obręb ewid. 6 Słoneczne

Zgłoszenie instalowania instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 3 ul. Żelazna 7, dz. nr ewid. 1232 obręb ewid. 6 Słoneczne

Data wpływu zgłoszenia: 12 października 2021 r.
Inwestor: Pan Paweł Śliwiński
Adres inwestycji:  ul. Żelazna 7/3, działka o numerze ewidencyjnym 1332, obręb ewid.6-Słoneczne, jednostka ewidencyjna Gorzów Wlkp.   
Opis obiektu: przedmiotem inwestycji jest instalowanie instalacji gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 3
Termin na załatwienie: 3 listopada 2021 r.
Postanowienie o uzupełnieniu zgłoszenia: -
Nowy termin na załatwienie: -
Sprzeciw: -
Termin wniesienia sprzeciwu: -
19 października zaświadczenie o braku sprzeciwu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Joanna Fol
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-10-15 12:16:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Joanna Fol
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-10-15 12:17:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Joanna Fol
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-10-15 12:17:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji