ˆ

Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki naboru wniosków z zakresu wspierania sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym na zadania związane z rozwojem sportu w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2021.
 
Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się poniżej.
W przypadku otrzymania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent jest zobowiązany do złożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu
 
1. Rozwój sportu wyczynowego w Gorzowie Wielkopolskim w Kluczowych Dyscyplinach Sportowych
Lp.
Wnioskodawca
Zadanie
Kwota dotacji (w zł)
1.
KS G'Power
Szkolenie sportowe seniorów w KS G'Power Gorzów
15.000
2.
AZS AWF
Przygotowanie zawodników sekcji kajakowej Klubu Sportowego AZS - AWF Gorzów Wielkopolski do zawodów mistrzowskich rangi międzynarodowej, głównie Igrzysk Olimpijskich (Tokio 2021) i głównych zawodów mistrzowskich rangi krajowej w 2021 roku
130.000
3.
AZS AWF
Przygotowanie do udziału w imprezach rangi mistrzowskiej w kraju i za granicą zawodników sekcji wioślarskiej Klubu sportowego AZS - AWF w Gorzowie Wielkopolskim
130.000
4.
AZS AWF
Przygotowanie do udziału w imprezach rangi mistrzowskiej w kraju i zagranicą zawodników sekcji lekkiej atletyki Klubu Sportowego AZS - AWF w Gorzowie Wielkopolskim
30.000
5.
KS Admira
Szkolenie sportowe grupy seniorów w K.S. "Admira" Gorzów Wlkp. w 2021 r.
15.000
6.
KS Warta Gorzów
Rozwój sportu wyczynowego w KS Warta Gorzów
100.000
7.
AZS AJP
Udział drużyny PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów Wlkp. w rozgrywkach ekstraklasy i Pucharze polski w koszykówce kobiet
750.000
8.
KS Stal Gorzów
Udział drużyny Klubu Sportowego Stal Gorzów w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej Mężczyzn w sezonie 2020/2021, 2021/2022
420.000
9.
Stal Gorzów S.A.
Udział drużyny Stali Gorzów Wielkopolski S.A. w rozgrywkach o Drużynowe Mistrzostwo Polski (DMP) w sezonie 2021
1.600.000
10.
GKS Gorzovia
Udział w rozgrywkach ligowych szczebla centralnego w dyscyplinie Tenis Stołowy
60.000
11.
ALKS AJP
Szkolenie zawodników ALKS AJP Gorzów Wlkp. w lekkiej atletyce
30.000
12.
UKS Floorball
Rozwój sportu wyczynowego w grze w unihokeja
30.000
13.
Alfa Gorzów
Udział zespołu KS Alfa w rozgrywkach Ekstraklasy Piłki Wodnej oraz Pucharze Polski
60.000
14.
Klub Szachowy Stilon
Wsparcie udziału drużyny Klub Szachowy Stilon w rozgrywkach Ekstraligi Szachowej w 2021 roku
30.000
 
2. Promocja Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przez sport
Lp.
Wnioskodawca
Zadanie
Kwota dotacji (w zł)
1.
KS Warta Gorzów
KS Warta Gorzów jak element tożsamości miasta Gorzowa Wlkp., oraz kreowania jego sportowego wizerunku poprzez uczestnictwo w rozgrywkach III Ligi zespołu seniorskiego
0
2.
KS Admira
Promocja Miasta Gorzów Wlkp. przez grupę seniorów w K.S. "Admira" Gorzów Wlkp.
0
3.
AZS AJP
Promocja Miasta przez udział drużyny PolskaStrefaInwestycji Enea Gorzów w rozgrywkach pucharów europejskich EuroCup Women oraz Energa Basket Ligi Kobiet
250.000
4.
KS Stal Gorzów
Promocja miasta przez sport
730.000
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-03-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-03-02 13:46:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-03-02 13:46:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-03-02 13:46:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
887 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert z zakresu zdrowia publicznego w 2021 roku
 
I. Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych:
 
Na zadanie w 2021 roku przeznaczono kwotę w wysokości 280 000,00 zł,  rozdysponowano 239.400,00 zł
 
Zlecam zadanie następującym podmiotom:
 
 
 
Nazwa podmiotu
Tytuł zadania
Wnioskowana kwota dofinansowania
Przyznana kwota dofinansowania
Ilość punktów
A1 - Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
 
Fundacja Wychowanie
i Profilaktyka im. Jana Pawła II
Archipelag Skarbów
25.200,00
25.200,00
23
A2 – Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów
Fundacja Pozytywka
 
 
Rozwaga c.d.
7.000,00
7.000,00
23
Fundacja Centrum Inicjatyw Akademickich
„Grafika” otwarte drzwi
do przyszłości
8.190,00
8.000.00
26
A3 - Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych od alkoholu oraz ich rodzin, a także prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy
o szkodliwości alkoholu, w tym: zorganizowanie konferencji nt. zagrożenia uzależnieniem
od alkoholu
 
Fundacja Czysta Woda
IX Gorzowska Konferencja Młodzieży pod hasłem: „Największym powodem do chwały nie jest nigdy nie upaść, ale umieć podnieść się za każdym razem, kiedy upadniemy”
 
19.900,00
19.900,00
24
A4 - Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób pijących ryzykownie lub szkodliwie, oraz uzależnionych od alkoholu (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód)
Stowarzyszenie Monar
Kieruję bez promili
19.300,00
19.300,00
24
A5 - Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu lub zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych
Stowarzyszenie Hospicjum
Św. Kamila
„Alkoholu  nie uznajemy życie szanujemy!”
30.000,00
15.000,00
26
Stowarzyszenie Klub Abstynenta
„24 GODZINY”
Przedstawienie profilaktyczne
pt.” Alkohol kradnie wolność”
 
13.140,00
5.000,00
22
Fundacja Pozytywka
Podejmuj mądre decyzje, przyszłość należy
do Ciebie
12.210.00
5.000,00
22
Stowarzyszenie
Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna
„Alkohol nasz wróg!” Program zajęć profilaktycznych
w placówkach wsparcia dziennego
16.794,00
5.000,00
21
A6 - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez wspieranie klubów abstynenta oraz innych form działań pomocowych poza terapią, których odbiorcami
są osoby uzależnione od alkoholu  oraz ich rodziny
 
Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Odnowa”
„By wsparcie mieć,
by wsparcie dać”
44.150,00
44.000,00
21
Stowarzyszenie Klub Abstynenta 
„24 Godziny”
 
Działalność Klubu Abstynenta „24 Godziny”
76.880,00
56.000,00
20
A7 - Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od alkoholu, a także dla osób doświadczających przemocy
i stosujących przemoc
 
Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy
im. św. Brata Alberta
Prowadzenie punktu konsultacyjnego
dla osób z problemem uzależnień i ich rodzin
30.000,00
20.000,00
24
Stowarzyszenie Monar
Punkt konsultacyjny - Skuteczni
18.100,00
10.000,00
22
                     
 
II. Przeciwdziałanie narkomanii:
Na zadanie w 2021 roku przeznaczono 180 000,00 zł, rozdysponowano: 151.160,00 zł.
 
Zlecam zadanie następującym podmiotom:
 
 
N1 - Realizacja w szkołach programów profilaktyki uniwersalnej z zachowaniem standardów jakości pierwszorzędowych programów profilaktycznych, opracowanych przez Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodka Rozwoju Edukacji
 
Nazwa podmiotu
Tytuł zadania
Wnioskowana kwota dofinansowania
Przyznana kwota dofinansowania
Ilość punktów
Fundacja Wychowanie
i Profilaktyka im. Jana Pawła II
Archipelag Skarbów
25.200,00
6.300,00
23
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 
Szkoła dla rodziców i wychowawców
15.440,00
15.440,00
26
N2 - Realizacja programów profilaktyki selektywnej i środowiskowej o udowodnionej skuteczności lub gwarantujących satysfakcjonujący poziom realizacji wyznaczonych celów
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 
FreD goes net – program wczesnej interwencji kierowany do młodych ludzi
11.300,00
9.000,00
21
Fundacja Centrum Inicjatyw Akademickich
„Żyję w realu – myślę więc nie biorę”
15.415,00
11.000,00
24
N3 - Realizacja środowiskowych programów profilaktycznych skierowanych do dzieci
i młodzieży
 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 
„Anioły” – wsparcie liderów edukacji rówieśniczej
w obszarze profilaktyki środowiskowej
9.623,00
9.600,00
23
Fundacja Pozytywka
Podołamy
7.020,00
4.820,00
21
N4 - Informowanie o dostępności usług terapeutycznych i pomocowych dla osób uzależnionych narkotyków oraz ich rodzin, a także  prowadzenie powszechnej edukacji w zakresie wiedzy o szkodliwości narkotyków, w tym przygotowanie i emisja spotu edukacyjnego – zagrożenie uzależnieniem od narkotyków
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Dobrze wiedzieć – edukacja społeczna w zakresie wiedzy
o szkodliwości narkotyków
25.000,00
25.000,00
27
N5 - Realizacja programów profilaktyczno-interwencyjnych, korekcyjno – pomocowych skierowanych do osób eksperymentujących z narkotykami oraz uzależnionych od narkotyków (profilaktyka wskazująca i programy redukcji szkód)
 
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia
i Terapii Uzależnień
CANDIS – międzynarodowy program, rekomendowany przez Krajowe Biuro
ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 
 
30.000,00
20.000,00
21
N6 - Prowadzenie zajęć i programów socjoterapeutycznych lub opiekuńczo – wychowawczych
dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje problem uzależnienia od narkotyków,
lub zagrożonych uzależnieniem od narkotyków, z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych
 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Oddział
w Gorzowie Wlkp.
 
„Dla każdego coś ważnego – wsparcie rodzin zagrożonych narkomania i innymi uzależnieniami poprzez prowadzenie punktu konsultacyjnego
18.007,00
18.000,00
23
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna
Wybieram zdrowie- narkotykom mówię NIE! – profilaktyczny program
dla dzieci i młodzieży
z rodzin, w których występuje problem uzależnienia
od narkotyków,  lub zagrożonych uzależnieniem
od narkotyków,
z możliwością organizowania obozów socjoterapeutycznych
14.310,00
12.000,00
21
N7 - Prowadzenie punktów konsultacyjnych i pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych od narkotyków
 
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
 
„Dla każdego coś ważnego”- wsparcie rodzin zagrożonych narkomanią
i innymi uzależnieniami
26.598,00
10.000,00
25
Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień
Punkt Konsultacyjny – kierunek wyjścia
20.000,00
10.000,00
20
           
 
Oferty, które nie otrzymały dofinansowania:
 
Nazwa podmiotu
Tytuł zadania
Wnioskowana kwota dofinansowania
Przyczyna odrzucenia oferty
Ilość punktów
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii
Detektyw Plus
na Tropie Złodziei-program profilaktyki dla uczniów klas zerowych i pierwszych szkół podstawowych
8.381,00
Zadanie A1
Program nie znajduje się w bazie programów rekomendowanych. Oferent nie przedstawił dokumentów potwierdzających,
że program oparty jest
na naukowych podstawach lub potwierdzona została jego skuteczność. Brak odwołania do standardów jakości programów pierwszorzędowych – bezpieczeństwo uczestników, adekwatność, skuteczność, głębokość
i czas trwania, zapewnienie kontynuacji, organizacja, dokumentowanie
i ewaluowanie.
----------------
Fundacja Prodriver
Gorzowskie drogi bez promili
19.000,00
Zadanie A1
Program nie znajduje się w bazie programów rekomendowanych. Oferent nie przedłożył dokumentów potwierdzających,
że program ma naukowe podstawy lub została potwierdzona jego skuteczność. 
---------------
Fundacja Pozytywka
„Nie biorę narkotyków
i nie tracę przyjaciół”
11.080,00
Zadanie N6
Wyczerpanie puli środków finansowych
w kategorii N6. Komisja proponuje dofinansowanie dwóch innych ofert, które uzyskały wyższa liczbę punktów w ocenie merytorycznej.
19
 
Uwaga: Karty oceny poszczególnych ofert są dostępne dla osób zainteresowanych w Wydziale Spraw Społecznych.
 
Zgodnie z ogłoszeniem konkursowym :
1. W przypadku przyznania środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do złożenia deklaracji przystąpienia do realizacji zadania publicznego w ciągu 14 dni od dnia opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej. Niedotrzymanie powyższego terminu jest równoznaczne z rezygnacją oferenta
z przyznanej dotacji.
2. W przypadku zdeklarowania przez oferenta przyjęcia środków finansowych w wysokości niższej niż wnioskowana kwota, oferent będzie zobowiązany do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadania nie później niż 10 dni roboczych przed rozpoczęciem realizacji zadania.
 
 
                                                                                                z up. PREZYDENTA MIASTA
                                                                                                                     (-)
                                                                                                       Małgorzata Domagała
                                                                                                    Zastępca Prezydenta Miasta
                                                                                          
 
Gorzów Wielkopolski,16.02.2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Anna Niżnik
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-17 13:51:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-17 13:52:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17 13:52:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
986 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki naboru wniosków z zakresu wspierania sportu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego ogłasza wysokość dotacji przyznanych klubom sportowym na zadania związane z rozwojem sportu w Gorzowie Wielkopolskim w roku 2021.
 
Szczegółowy podział dotacji, zawierający nazwy oferentów, tytuły projektów i wysokość przyznanych środków, znajduje się poniżej.
W przypadku otrzymania dotacji mniejszej od wnioskowanej oferent jest zobowiązany do złożenia aktualizacji harmonogramu i kosztorysu.
Utrzymanie obiektów będących w zarządzie klubów sportowych w Gorzowie Wielkopolskim: 
 
Lp.
Wnioskodawca
Zadanie
Proponowana dotacja
1.
KS Orlęta
Utrzymanie bazy sportowej i socjalnej dla szkolenia dzieci i młodzieży w kolarstwie i łucznictwie
40 000,00 zł
2.
KS Admira
Utrzymanie bazy sportowej KS Admira w 2021 r.
70 000,00 zł
3.
Gorzowskie Stowarzyszenie Sportu i Rekreacji
Utrzymanie obiektu do szkolenia w sekcjach: judo, sumo, kickboxing i ju-jitsu
20 000,00 zł
4.
GZSN Start
Utrzymanie bazy sportowej dla GZSN START w 2021 roku
19 000,00 zł
5.
BKS Orkan
Utrzymanie bazy sportowej do prowadzenia szkolenia w boksie
66 000,00 zł
6.
Stowarzyszenie Karnin
Utrzymanie bazy sportowej SOSiR Karnin
60 000,00 zł
7.
GKS Gorzovia
Utrzymanie hali sportowej do tenisa sportowego
90 000,00 zł
8.
KSz Stilon
Trzymanie i wynajem bazy sportowej
20 000,00 zł
9.
KP Progress
Utrzymanie obiektu piłkarskiego KP Progres
30 000,00 zł
10.
UKS Chemik Sport Akademia
Utrzymanie bazy sportowej - hali łukowej Football Park w Gorzowie Wlkp.
40 000,00 zł
11.
MUKS Stilon
Utrzymanie bazy siatkówki plażowej kompleksu sportowo–rekreacyjnego „Kukuła” w Gorzowie Wielkopolskim przy ul. Czereśniowej
20 000,00 zł
12.
KS Warta
Utrzymanie obiektu sportowego będącego w zarządzie Klubu KS Warta Gorzów przy ul. Żwirowej 3 w Gorzowie Wielkopolskim
100 000,00 zł
13.
PUKS Maksymilian
Modernizacja boiska piłkarskiego "Kukuła"
- zakup i instalacja pawilonu szatniowego
- renowacja płyty boiska i jej bieżące utrzymanie
25 000,00 zł
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Dawid Kuraszkiewicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-01 15:05:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Dawid Kuraszkiewicz
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-01 15:07:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Dawid Kuraszkiewicz
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-01 15:07:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1417 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówek wsparcia dziennego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki otwartego konkursu ofert
na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówek wsparcia dziennego
 
 
W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację w latach 2021-2023 roku zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zlecam zadanie następującym podmiotom:
 
Lp.
Nazwa i adres organizacji
Tytuł projektu
Przyznana kwota dotacji (zł)
Ogółem
Rok 2021
Rok 2022
Rok 2023
1
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Słoneczna 63
Program pracy placówki wsparcia dziennego Słoneczna na lata 2021-2023
114 420,00
(placówka opiekuńcza)
 
38 140,00
38 140,00
38 140,00
2
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Słoneczna 63
Program pracy placówki wsparcia dziennego „Piłkarki”
na lata 2021-2023
114 420,00
(placówka opiekuńcza)
 
 
 
38 140,00
38 140,00
38 140,00
3
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Słoneczna 63
Program pracy specjalistycznej placówki wsparcia dziennego „Metalowiec”
w rejonie hotelu „Metalowiec”
na lata 2021-2023
137 727,00
(placówka specjalistyczna)  
45 909,00
45 909,00
45 909,00
4
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Słoneczna 63
Program pracy placówki wsparcia dziennego „Stokrotka” zlokalizowanej w rejonie osiedla Manhattan na lata 2021-2023
114 420,00
(placówka opiekuńcza)

 
 
 
38 140,00
38 140,00
38 140,00
5
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu
im. Brata Krystyna w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Słoneczna 63
Program pracy specjalistycznej placówki wsparcia dziennego „Jedyna”
w Centrum Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2021-2023
137 727,00
(placówka specjalistyczna) 
 
 
45 909,00
45 909,00
45 909,00
6
Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
w Gorzowie Wlkp.,
ul. Mieszka I 59
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej
i specjalistycznej w latach 2021-2023
143 760,00
(placówka specjalistyczna) 
 
47 920,00
47 920,00
47 920,00
7
Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii,
Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp.,
ul. Boh. Westerplatte 10
Program profilaktyczno-wychowawczy realizowany
w świetlicy Młodzieżowej „Gniazdo”
165 000,00
(placówka specjalistyczna) 
 
55 000,00
55 000,00
55 000,00
8
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Józefa
w Gorzowie Wielkopolskim,
ul. Bracka 7
Świetlica im. św. Jana Pawła II
138 000,00
(placówka opiekuńcza)
 
 
46 000,00
46 000,00
46 000,00
9
Fundacja "Pozytywka"
w Gorzowie Wlkp.,
ul. Kobylogórska 103
Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
w formie opiekuńczej
i specjalistycznej w latach 2021-2023
138 000,00
(placówka opiekuńcza)
 
46 000,00
46 000,00
46 000,00
RAZEM:
1.203 474
401 158
401 158
401 158
 
 
 
 
                                                                                  z up. Prezydenta Miasta
                                                                                                (-)
                                                                                    Małgorzata Domagała
                                                                                Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
Gorzów Wielkopolski, 30.12.2020 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-31 09:49:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-31 09:50:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-31 09:50:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
444 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji