ˆ

Rostrzygnięcia otwartych konkursów ofert

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wyniki konkursu ofert na zadanie z zakresu zdrowia publicznego- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej.

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki konkursu ofert na zadanie z zakresu zdrowia publicznego- działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach wspierania zatrudnienia socjalnego w formie dofinansowania centrum integracji społecznej.
 
Na zadanie w 2022 roku przeznaczone zostało: 288 000,00 zł
Rozdysponowano: 288 000,00 zł
 
Zlecam zadanie następującym podmiotom:
Nazwa i adres organizacji
Tytuł zadania
Przyznana kwota dotacji
(w zł)
Uwagi
Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna ul. Słoneczna 63, Gorzów Wielkopolski
Centrum Integracji Społecznej przy Stowarzyszeniu im. Brata Krystyna
144 000,00 zł
Dofinansowanie przeznaczone na przygotowanie zawodowe dla grupy porządkowo- remontowej
Stowarzyszenie Pracowników Służb Społecznych „Krąg”           ul. Teatralna 26, Gorzów Wielkopolski
Przygotowanie zawodowe dla grupy gastronomiczno- gospodarczej poprzez zatrudnienie socjalne w Centrum Integracji Społecznej przy SPSS „Krąg”.
144 000,00 zł
Dofinansowanie przeznaczone na przygotowanie zawodowe dla grupy gastronomiczno- gospodarczej.
 
 
Wyżej wymienieni oferenci zobowiązani  są do przedłożenia aktualizacji harmonogramu/ kosztorysu/ zakresu rzeczowego zadań w terminie 14 dni od daty opublikowania wyników konkursu w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
 
z up. Prezydenta Miasta
(-)
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 
 

Gorzów Wielkopolski, dnia 23.12.2021 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-27
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Adach
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-27 12:10:00
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Adach
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-27 12:17:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Adach
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-27 12:17:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
169 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wyniki konkursu ofert na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla ośmiorga dzieci z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wyniki konkursu ofert
na zadanie z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego
dla ośmiorga dzieci z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 
Na realizację zadania przeznaczone zostało: 921 600, 00 zł
Rozdysponowano: 921 600,00 zł

Zlecam zadanie następującemu podmiotowi:
 
Nazwa i adres organizacji
Tytuł zlecenia
Przyznana kwota dotacji
(w zł)
Ilość przyznanych punktów
Uwagi
Fundacja
im. Janusza Korczaka
w Marwicach 66-432 Baczyna
Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla ośmiorga dzieci z terenu miasta Gorzowa Wielkopolskiego
921 600,00 zł
23/35
- Oferta zgodna
  z ogłoszeniem
  konkursowym -
  zakłada
  prowadzenie
  placówki
  opiekuńczo-
  wychowawczej
  typu rodzinnego
  w latach 2022-2024
  dla ośmiorga dzieci
  na terenie miasta
  Gorzowa
  Wielkopolskiego;
- Oferent jest
  przygotowany
  do realizacji
  zadania –
  dysponuje
  odpowiednią bazą
  kadrową i lokalową,
  ma wieloletnie
  doświadczenie
  w tym zakresie;
- Oferta spełnia
   wymogi formalne
   określone
   w ogłoszeniu
   konkursowym;
- Kwota przyznanej
  dotacji pozwala
  na zapewnienie
  co najmniej ośmiu
  miejsc dla dzieci
  z terenu miasta
  Gorzowa
  Wielkopolskiego
 
 
Oferta, która nie otrzymała dofinansowania:
Nazwa i adres organizacji
Tytuł zadania
Wnioskowana kwota dotacji (w zł)
Przyczyny odrzucenia oferty
Fundacja Instytut Białowieski ul. Rumiankowa 14/1 15-665 Białystok
Centrum Zrównoważonego Rozwoju. „Okrągły Stół dla Puszczy Białowieskiej”
921 600,00 zł
- Treść oferty
   nie odpowiada
   rodzajowi zadania
   wskazanego
   w ogłoszeniu
   konkursowym;
- Szczegółowy
  zakres i warunki
  oferty niezgodne
  z zapisami
  ogłoszenia
  konkursowego.
 
 
 
Z up. Prezydenta Miasta
/-/
Małgorzata Domagała
Zastępca Prezydenta Miasta
 
 

Gorzów Wielkopolski, 22.12.2021 r.                                 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-12-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Aleksandra Sagan
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-12-23 11:15:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Aleksandra Sagan
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-12-23 11:32:43
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Aleksandra Sagan
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-12-23 11:32:43
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
179 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »