ˆ

Konsultacje

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Informacja o rozpoczęciu konsultacji

Akapit nr 1 - brak tytułu

Działając na podstawie § 3 ust. 1 Uchwały Nr XIX/233/2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Gorzowską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, informuję o rozpoczęciu konsultacji i zapraszam do zgłaszania uwag do następujących projektów:
 
  1. Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021;
  2. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na rok 2021.
 
Zasady i harmonogram konsultacji:
  1. Za przeprowadzenie przedmiotowych konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych  Urzędu  Miasta  Gorzowa  Wielkopolskiego, kontakt  tel. 95 7355 801,
    e-mail: 
  2. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień 01.09.2020 r. Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień 22.09.2020 r.
  3. Harmonogram konsultacji:
 
Lp.
Termin
Sposób działania, w tym metody i formy konsultacji
Miejsce konsultacji
1.
01.09.2020 r. – 22.09.2020 r.
zbieranie uwag na piśmie, w tym drogą elektroniczną, za pomocą załączonego formularza
formularz można złożyć w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy
ul. Sikorskiego 3-4 lub przesłać e-mailowo na adres:
2.
09.09.2020 r.,
godz. 15.00 – 16.30
osobisty dyżur konsultacyjny w siedzibie organizacji pozarządowej
Gorzowski Związek Sportu Niepełnosprawnych „START”
ul. Drzymały 10
Gorzów Wielkopolski
3.
16.09.2020 r.,
godz. 15.30 – 17.00
protokołowane publiczne spotkanie konsultacyjne, umożliwiające dyskusję
Sala sesyjna Urzędu Miasta
ul. Sikorskiego 3-4,
Gorzów Wielkopolski
 
4. Projekt Programu Współpracy Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021 oraz projekt Miejskiego Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom na  rok 2021, będące przedmiotem konsultacji, dostępne będą od 01.09.2020 r. do 22.09.2020 r., w następujących miejscach:
1) na stronie internetowej Miasta: www.gorzow.pl ;
2) w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce „Organizacje pozarządowe/ Konsultacje”.
3) na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego, ul. Sikorskiego 3-4;
4) w siedzibie Wydziału Spraw Społecznych, ul. Teatralna 26, Gorzów Wielkopolski.
 
5. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
6. Po zakończeniu konsultacji – w terminie nie późniejszym niż 30 dni – sporządzony i upubliczniony zostanie raport z ich przebiegu.
 
 
 
                                                   Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych
                                                                                                                                                          (-)
                                                                                                                                                    Eliza Rudnicka
 
 
Gorzów Wielkopolski, 31.08.2020 r.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-08-31
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Monika Józwa
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-08-31 08:50:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Józwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-08-31 08:57:29
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Józwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-08-31 09:16:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
218 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »