ˆ

Zamówienia do 130 000 zł

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2022-09-30

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
17:19:12 Upublicznienie elementu załącznik do informacji odpowiedź na pytania - Nazwa elementu do którego przynależy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni językowej, która stanowi realizację działania projektu Weronika Płachta

Zmiany z dnia: 2022-09-29

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
09:53:49 Upublicznienie elementu załącznik do informacji odpowiedź na pytania oraz przedłużenie terminu składania ofert - Nazwa elementu do którego przynależy: Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni językowej, która stanowi realizację działania projektu Weronika Płachta

Zmiany z dnia: 2022-09-22

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:12:30 Upublicznienie elementu informacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni językowej, która stanowi realizację działania projektu: „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
(widoczna od 2022-09-22 00:00:00)
Weronika Płachta
16:10:47 Deaktywacja elementu informacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni językowej, która stanowi realizację działania projektu: „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
(widoczna od 2022-09-22 00:00:00)
Weronika Płachta
15:26:43 Upublicznienie elementu informacja Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni językowej, która stanowi realizację działania projektu: „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.
(widoczna od 2022-09-22 00:00:00)
Weronika Płachta
« powrót do poprzedniej strony