ˆ

Zamówienia do 130 000 zł

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia pracowni językowej, która stanowi realizację działania projektu: „Szkoła ćwiczeń w Gorzowie Wielkopolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-09-22 15:26:43 przez Weronika Płachta

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony