ˆ

Wydział Administracyjny

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Administracyjny

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Gabriela Szarzyńska
tel. 95 7355 896
fax 95 7355 670
e-mail
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp.  - budynek przy ul. Sikorskiego 3-4
pok. 309 piętro II
 
Zakres działania wydziału:
 1. koordynowanie działań w Sali Obsługi Klienta;
 2. prowadzenie kancelarii urzędu;
 3. prowadzenie obsługi klientów w zakresie kompleksowej informacji urzędowej przez kancelarię;
 4. prowadzenie rejestrów i ekspozycja ogłoszeń własnych i wpływających do urzędu;
 5. zapewnienie funkcjonowania i ciągłości obsługi systemu kolejkowego QMS;
 6. obsługiwanie korespondencji wychodzącej w systemie Elektroniczny nadawca;
 7. prowadzenie powielarni w zakresie składu komputerowego, druku i powielania na  potrzeby urzędu;
 8. obsługiwanie centrali telefonicznej;
 9. zapewnienie obsługi teleinformatycznej urzędu;
 10. wdrożenie, nadzór i administrowanie we współpracy z Wydziałem Zarządzania Systemami Informatycznymi elektronicznym systemem obiegu dokumentów w urzędzie;
 11. prowadzenie prenumeraty wydawnictw, czasopism i dzienników promulgacyjnych oraz prowadzenie biblioteki urzędu;
 12. prowadzenie urzędowego rejestru pieczęci, zaopatrywanie urzędu w pieczęcie oraz kasowanie zbędnych egzemplarzy;
 13. prowadzenie spraw związanych z administrowaniem budynkami urzędu, gospodarką lokalami biurowymi, w tym inwestycje, remonty, konserwacje itp.;
 14. załatwianie spraw z zakresu zaopatrzenia materiałowego i technicznego na cele administracyjne, zakup mebli i sprzętu biurowego, prowadzenie dokumentacji inwentarzowej, konserwacja sprzętu ruchomego;
 15. zapewnienie ochrony obiektów i mienia urzędu;
 16. utrzymanie czystości, estetyki, zabezpieczenie obiektów urzędu, a także terenu wokół nich;
 17. prowadzenie spraw związanych z transportem własnym i transportem obcym wykorzystywanym na cele urzędu;
 18. przygotowywanie sal urzędu do odbycia sesji rady, posiedzeń komisji rady, narad, szkoleń, spotkań;
 19. prowadzenie magazynu i gospodarki materiałami biurowymi;
 20. wyposażenie materiałowo-techniczne lokali wyborczych w mieście;
 21. wykonywanie w zleconym zakresie prac związanych z wyborami powszechnymi, referendum, konsultacjami społecznymi oraz spisem powszechnym;
 22. koordynowanie spraw związanych z ubezpieczeniami urzędu;
 23. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem Ośrodka Wczasów Pracowniczych w Dziwnowie;
 24. prowadzenie obsługi zadań z zakresu zakładowej działalności socjalnej;
 25. prowadzenie archiwum zakładowego;
 26. realizowanie programu ochrony przeciwpożarowej w urzędzie;
 27. utrzymywanie gotowości do przemieszczania miejsca pracy prezydenta wraz z niezbędną obsługą zgodnie z opracowanymi dokumentami obronnymi i zarządzania kryzysowego;
 28. współdziałanie z Wydziałem Audytu Wewnętrznego, Kontroli i Analiz, Wydziałem Zarządzania Systemami Informatycznymi oraz Pełnomocnikiem ds. Ochrony Informacji Niejawnych nad przestrzeganiem tajemnicy służbowej;
 29. sprawowanie nadzoru i wdrażanie zmian w instrukcji kancelaryjnej i jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Kinga Pawlikowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Lidia Matys
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-03-31 16:01:18
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-03-31 16:01:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Nowakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-04-13 13:42:12
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5261 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »