ˆ

Dostęp do informacji publicznej

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2016-04-26 16:22:18 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu w trybie i na zasadach określonych w ustawie. Będzie to zatem informacja o działalności organów władz publicznych i innych podmiotów w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne bądź gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. Udostępnieniu podlega m.in. informacja o polityce wewnętrznej i zewnętrznej, podmiotach zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznej i zasadach ich funkcjonowania, danych publicznych oraz majątku publicznym.
Prawo dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu bezwzględnie.
Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej to władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, ich zamknięty katalog określony jest w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 
Miejsce składania wniosków o udostępnienie informacji publicznej:
  • w wersji elektronicznej na adres:
  • w wersji papierowej w Kancelarii Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego przy ul. Sikorskiego 3-4 lub ul. Myśliborskiej 34
 
« powrót do poprzedniej strony