ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogólna klauzula informacyjna

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ochrona danych osobowych

Akapit nr 1 - brak tytułu

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
 
Zgodnie z art. 13ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z siedzibą Gorzów Wielkopolski ul. Sikorskiego 4.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania Pani/Pana danych osobowych a także przysługujących praw, może się Pani/Pan kontaktować z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych za pomocą:
  1) adresu e-mail: ,
  2) platformy ePUAP: /umgorzow/skrytka,
  3) adresu do korespondencji: 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Sikorskiego 4.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie, w celu/celach i zakresie określonym w obowiązujących przepisów prawa, zawartych umowach lub udzielonej zgodzie. Administrator każdorazowo podczas pozyskiwania danych osobowych podaje osobie, której dane dotyczą w zwięzłej, przejrzystej, zrozumiałej i dostępnej formie niezbędne szczegółowe informacje do zapewnienia rzetelności i przejrzystości ich przetwarzania.
 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych odbiorcami tych danych mogą być:
  1) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2) podmioty, które na podstawie podpisanych umów przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych (w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych a także prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – jeżeli uprzednio wyraziła/-ił Pani/Pan taką zgodę i przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych odbywa się na jej podstawie.
 7. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z RODO przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa, a w pozostałym zakresie wydana przez  Panią/Pana dobrowolna zgoda.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), mogący wywoływać wobec Pana/Pani skutki prawne lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pana/Pani sytuację.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Mirosław Piotrowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-05-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Mirosław Piotrowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-25 13:28:15
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Mirosław Piotrowski
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-25 13:33:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Mirosław Piotrowski
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-08 13:28:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7872 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »