ˆ

Kontrole zewnętrzne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznych w 2020 r., w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.

Informacja ogłoszona dnia 2021-07-20 11:22:31 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lp.
Organ kontrolny
Jednostka/ komórka kontrolowana
Zakres kontroli
Czas trwania kontroli
Wyniki kontroli
 
1
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 
Zespół Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego
Wspieranie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w latach 2015-2019
22.01.2020 r.
12.03.2020 r.
pozytywny
 
2.
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
 
Wydział Zarządzania Funduszami UE
 
Audyt gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego „Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej”
08.06.2020 r.
19.06.2020 r.
pozytywny
 
 3.
 
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
 
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi
Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. oraz udostępniania danych publicznych
15.04.2020 r.
15.06.2020 r.
pozytywny
dokumenty kontroli
 
 4.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Wydział Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Programowania Strategicznego
Kontrola systemowa w Instytucji Pośredniczącej  we wdrażaniu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – Miejski Obszar Funkcjonalny Gorzowa Wlkp. z siedzibą w Urzędzie Miasta Gorzowa Wlkp.
15.06.2020 r.
24.06.2020 r.
pozytywny
 
5.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Wydział Edukacji
Kontrola projektu pt. „Panaceum na pokolenie Z”
 
27.07.2020 r.
31.08.2020 r.
pozytywny z uchybieniami,
w toku przeprowadzonej kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne
 
 
6.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Wydział Zarządzania Funduszami UE
Kontrola zgodności realizacji projektu z założeniami określonymi w umowie o dofinansowanie projektu pn. „System ścieżek rowerowych w Gorzowie Wlkp.”
26.06.2020 r.
08.10.2020 r.
pozytywny
 
7.
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Zarządzania Funduszami UE
Kontrola projektu pn.”Realizowanego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020
Bezgraniczny Trójdźwięk – natura, kultura i edukacja w Trebnitz, Witnicy i Gorzowie
08.06.2020 r.
19.06.2020 r.
pozytywny
 
8.
Lubuski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Realizacja zaleceń pokontrolnych określonych w wystąpieniu pokontrolnym – kontrola sprawdzająca
25.02.2020 r.
10.03.2020 r.
pozytywny
9.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze
Wydział Edukacji
Warunki kształcenia w szkołach specjalnych
  09.03.2020r.
  21.04.2020 r.
pozytywny
10.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze
Wydział Budżetu i Rachunkowości
Wydział Podatków i Opłat
Wydział Spraw Społecznych
Wydział Kultury
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku
Kompleksowa kontrola gospodarki finansowej i zamówień publicznych Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
14.05.2020 r.
16.12.2020 r.
Wykazano nieprawidłowości.
w toku przeprowadzonej kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne
11.
Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Gorzowie Wlkp.
 
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu
04.02.2020 r.
Wykazano nieprawidłowości,   w toku przeprowadzonej kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne
dokumenty kontroli
  
12.
Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
Wydział Edukacji
Prawidłowość gospodarowania środkami publicznymi obejmującymi część oświatową subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczenia na 2016 r.
02.06.2020 r
04.08.2020 r.
Wykazano
Nieprawidłowości,
w toku przeprowadzonej kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne
  
13.
Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy
w Zielonej Górze
Wydział Budżetu i Rachunkowości
Kontrola z zakresu wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 30 ust.1 ustawy Prawo Dewizowe przez Miasto Gorzów Wlkp.
-
Kontrola przesunięta na marzec 2021 r.
14.
Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wlkp.
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Drogowego
Stosowanie ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 3 w żywieniu psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „AZORKI”
03.06.2020 r.
pozytywna
dokumenty kontroli
15.
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
Wydział Zarządzania Funduszami UE
Prawidłowość wykorzystania dotacji celowej z budżetu państwa przyznanej na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa ul. Sulęcińskiej”
30.06.2020 r.
30.09.2020 r.
Pozytywna z nieprawidłowościami, w toku przeprowadzonej kontroli sformułowano zalecenia pokontrolne
16.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydział Dróg
Kontrola utrzymania drogi krajowej nr 22
(Rondo Sybiraków do ul. Zawadzkiej)
14.12.2020 r.
Wykazano nieprawidłowości
dokumenty kontroli
17.
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego
Wydział Dróg
Kontrola utrzymania drogi krajowej nr 22
(Rondo Kasprzaka-Rondo Santockie)
14.12.2020 r.
Wykazano nieprawidłowości
dokumenty kontroli

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Zielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-20 10:58:08
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-20 11:22:31
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Zielińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-29 11:30:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
429 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony