ˆ

Kontrole zewnętrzne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Wykaz kontroli przeprowadzonych przez organy kontroli zewnętrznych w 2022 r. w Urzędzie Miasta Gorzowa Wielkopolskiego

Informacja ogłoszona dnia 2023-01-05 09:19:41 przez Katarzyna Zielińska

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Lp.
Organ kontrolny
Wydział kontrolowany
Zakres kontroli
Czas trwania kontroli
Wyniki kontroli
 
1.
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami UE System zrównoważonego transportu miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim 03.01.2022 r.
pozytywny
 
2.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Wydział Edukacji "Przedszkolaki na Górczynie"
20.12.2021 r.
21.01.2022 r.
pozytywny
z zaleceniami pokontrolnymi
3. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Wydział Edukacji "On-linowa edukacja"
19.01.2022 r.
23.02.2022 r.
pozytywny
4. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Wydział Edukacji "Zawodowcy w Gorzowie 2.0"
13.09.2022 r.
15.10.2021 r.
pozytywny 
z zaleconymi usprawnieniami
5. Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie Wydział Zarządzania Funduszami UE Modernizacja wschodniego wylotu DK nr 22 w Gorzowie Wielkopolskim na odcinku od ronda Sybiraków do granic miasta 04.04.2022 r.
pozytywny
6. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Wydział Edukacji
"Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gorzowie Wielkopolskim - III etap"
"Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Jenińcu"
28.04.2022 r.
10.06.2022 r.
pozytywny
7. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Wydział ZIT i Programowania Strategicznego Kontrola systemowa Instytucji Pośredniczącej we wdrażaniu ZIT-MOF Gorzowa Wielkopolskiego w ramach instrumentu ZIT RPO Lubuskie 2020 oraz sprawdzenie zadań pokontrolnych
20.06.2022 r.
30.06.2022 r.
pozytywny
8. Urząd Marszałkjowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Wydział Zarządzania Funduszami UE Wspólna Promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy i Santoka - II etap
30.05.2022 r.
22.06.2022 r.
pozytywny
9.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Rewaloryzacja parków Wiosny Ludów i Kopernika w Gorzowie Wielkopolskim
31.05.2022 r.
08.07.2022 r.
pozytywny
10.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Biuro Konsultacji Społecznych i Rewitalizacji "Mieszkać lepiej"
11.01.2022 r.
28.07.2022 r.
pozytywny
 
11.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Wydział Zarządzania Funduszami UE Przebudowa ulicy Kostrzyńskiej
10.02.2022 r.
05.08.2022 r.
pozytywny
 
12.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Wydział Edukacji Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzowie Wielkopolskim  
pozytywny
 
13.
Centrum Unijnych Projektów Transportowych w Warszawie
Wydział Zarządzania Funduszami UE
"Zakup nowych autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla miasta Gorzowa Wielkopolskiego"
"Dostawę ośmiu autobusów elektrycznych oraz niezbędnej infrastruktury ladowania wraz z przebudową pętli autobusowej przy ul. Marcinkowskiego i budowę dróg dojazdowych i miejsc postojowych dla autobusów elektrycznych"
 
 
 
14.
 
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Wydział Zarządzania Funduszami UE "Wspólna promocja gospodarcza Gorzowa Wielkopolskiego, Bogdańca, Deszczna, Kłodawy, Santoka - etap II"
25.08.2022 r.
6.10.2022 r.
pozytywny
 
15.
Izba Administracji Skarbowej
Zielona Góra
Wydział Zarządzania Funduszami UE "Centrum Edukacji Zawodowej przy ul. Warszawskiej w Gorzowie Wielkoplskim w ramach Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu"
05.09.2022 r.
17.10.2022 r.
pozytywny
 
16.
Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze
Wydział Zarządzania Systemami Informatycznymi "Rozwój elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Mista Gorzowa Wielkopolskiego oraz udostępniania danych publicznych"  
pozytywny
 
 
17.
Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze
Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Urbanistyki i Architektury Przestrzeganie i stosowanie przepisów dotyczących ochrony i opieki nad zabytkami, zabytku: historycznego układu urbanistycznego tzw. Nowego Miasta w m. Gorzów Wielkopolski w zakresie ulic: Chrobrego i Mieszka I. 23.12.2021 r. P
18.
Lubuski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego
Wydział Urbanistyki i Architektury Kontrola problemowa w zakresie działań i postępowań administracyjnych w odniesieniu do zgłoszeń zamiaru wyonywania robót budowlanych polegających na budowie tymczasowych obiektów budowlanych, prowadzonych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego w latach 2019-2021
21.03.2022 r.
08.04.2022 r.
pozytywny z uchybieniami i nieprawidłościami
19.
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Geodezji i Katastru Kontrola w trybie zwykłym w zakresie zagadnień dotyczących geodezji i kartografii
17.05.2022 r.
24.05.2022 r.
pozytywy z nieprawidłowościami
20.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura
w Zielonej Górze
Wydział Urbanistyki i Architektury,
Wydział Inwestycji,
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego
Działania organów publicznych na rzecz ograniczania zabudowy terenów zagrożonych powodzią  
poaytywny
21.
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Administracyjny Sprawdzenie prawidłowości i celowości wydatkowania środków z dotacji celowej przekazanej na prowadenie i aktualizację stałego rejestru wyborcó w 2021r.  
pozytywny
22.
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Spraw Społecznych Kontrola dot. realizacji zaleceń pokontrolnych w Domu Pomocy Społecznej nr 2 w Gorzowie WWielkopolskim
22.03.2022 r.
22.04.2022 r.
Wykazano uchybienia i nieprawidłowości
23.
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Inwestycji Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 130 ul. Myśliborska i ul. Szczecińska na odcinku od ronda Szczecińskiego do ul. Mosiężnej.
30.06.2022 r.
31.08.2022 r.
pozytywny
24.
Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Sportu Kontrola w sprawie poświadczenia nieprawdy dokumentacji składanej do Urzędu Miasta w Gorzowie Wielkopolskim w celu uzyskania nienależnej dotacji i doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem miasto Gorzów Wielkopolski  
 
25.
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Spraw Obywatelskich Kontrola w sprawie prowadzenia i aktualizacji
rejestru wyborców
13-15,27.
09.2022 r.
pozytywny
26.
 Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Spraw Społecznych Kontrola kompleksowa w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 29.11.2022 r.
 
27.
Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim
Urząd Stanu Cywilnego Kontrola archiwum ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego w Gorzowie Wielkopolskim 08.12.2022 r.
pozytywny
28.
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Zielonej Górze
Wydział Spraw Społecznych
"Zapewnienie całodobowych warunków pobytowych i opiekuńczych osobom wymagającym pomocy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność w województwie lubuskim"
Program: Za życiem
 
 
29.
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Majątku Realizacja zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w sprawach gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 r.
28.11.2022 r.
31.12.2022 r.
 
30.
Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wiekopolskim
Wydział Spraw Społecznych Kontrola kompleksowa w Środowiskowym Domu Samopomocy 19.12.2022 r.
 
31.
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego  Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektu 27.05.2022 r.
pozytywny
32.
Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gorzowie Wielkopolskim
Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt 27.04.2022 r. pozytywny
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Katarzyna Zielińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-04 13:35:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Zielińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-05 09:19:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Zielińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-02-02 13:03:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
136 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony