ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Wydział Dróg

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Wydział Dróg

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dyrektor: Zdzisław Plis
tel: 95 7355 940
fax: 95 7355 797
e-mail:
adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. - budynek przy ul. Myśliborskiej 34
pok.: 314 III piętro
 
Zakres działania:
 1. uczestniczenie w opiniowaniu projektów planów rozwoju sieci drogowej;
 2. pełnienie funkcji inwestora przy realizacji zadań powierzonych wydziałowi;
 3. opracowanie projektów planów finansowania remontu, utrzymania i ochrony dróg w ramach zadań wydziału;
 4. utrzymanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą;
 5. realizowanie zadań w zakresie inżynierii ruchu;
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju;
 7. przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich;
 8. wykonywanie robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających;
 9. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników oraz niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg;
 10. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego;
 11. prowadzenie spraw w zakresie kanalizacji deszczowej;
 12. prowadzenie spraw w zakresie oświetlenia ulic;
 13. koordynowanie robót w pasie drogowym;
 14. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat  i kar pieniężnych;
 15. wydawanie zezwoleń na lokalizację w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam;
 16. wyrażanie zgody na przebudowę lub remont istniejących w pasie drogowym obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu;
 17. uzgadnianie w zakresie możliwości włączenia do drogi ruchu drogowego spowodowanego zmianą zagospodarowania terenu przyległego do pasa drogowego;
 18. przygotowywanie umów dzierżawy lub najmu kanałów technologicznych (zlokalizowanych w pasie drogowym przez zarządcę drogi) zainteresowanym podmiotom;
 19. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom;
 20. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad;
 21. wydawanie zezwoleń na „koperty” – zastrzeżone stanowiska postojowe, do korzystania z nich na prawach wyłączności;
 22. wydawanie opinii odnośnie wykorzystania zarezerwowanego pod przyszłą budowę lub przebudowę drogi pasa terenu na cele rolnicze lub gospodarcze o tymczasowym charakterze;
 23. opiniowanie wniosków o dokonanie podziału lub podziału i scalenia nieruchomości zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami w przypadku konieczności nabycia gruntów przeznaczonych na pas drogowy;
 24. przygotowywanie umów dzierżawy, najmu lub użyczenia gruntów pasa drogowego na cele związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a także na cele związane z potrzebami obsługi użytkowników ruchu;
 25. wydawanie zezwoleń na przejazdy po drogach publicznych pojazdów nienormatywnych;
 26. prowadzenie spraw związanych z wypłatą odszkodowań z tytułu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zarządcy;
 27. rozpatrywanie projektów organizacji ruchu oraz wniosków dotyczących zmian organizacji ruchu;
 28. opracowywanie lub zlecanie do opracowania projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz przekazywanie ich do realizacji;
 29. zatwierdzanie organizacji ruchu na podstawie złożonych projektów;
 30. opiniowanie geometrii drogi w projektach budowlanych;
 31. prowadzenie kontroli prawidłowości zastosowania i funkcjonowania znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ich zgodności z zatwierdzoną organizacją ruchu;
 32. współpracowanie w zakresie organizacji ruchu i jego bezpieczeństwa z innymi   organami zarządzającymi ruchem, zarządami dróg i kolei, policji oraz innymi jednostkami;
 33. wydawanie zezwoleń i uzgodnień na wykorzystanie dróg w sposób szczególny;
 34. pełnienie funkcji Oficera Rowerowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Gorzów
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Katarzyna Nowakowska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Wiesław Sawicki
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-02-08 15:03:58
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Katarzyna Nowakowska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-02-08 15:05:30
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Katarzyna Nowakowska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2018-04-04 12:52:04
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
11032 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »